4


2014

 

Do rámečku

Městská knihovna roku - Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Již 93 let je Masarykova veřejná knihovna Vsetín významnou součástí kulturního života města. O vzniku knihovny rozhodlo zastupitelstvo 7.3.1920 v rámci oslav 70. výročí narozenin. T.G. Masaryka. Knihovna od té doby prošla mnoha proměnami (mnohokrát se stěhovala, měnila název.) Nejvýznamnější z nich bylo přestěhování do nově rekonstruovaných prostor v centru města na Dolním náměstí, což umožnilo plně rozvinout funkce knihovny jako informačního, vzdělávacího a komunitního centra města. Všem občanům města i přilehlého okolí nabízí širokou škálu služeb, využití moderní techniky, příjemné prostředí, vzdělávací, volnočasové a komunitní aktivity, usměvavý a profesionální tým. Knihovna se angažuje v celé řadě projektů, například "Virtuální univerzita 3. věku", "Celý Vsetín čte," "Barevný svět poznávání - Informačním vzděláváním k rozvoji regionů," "Komunitní knihovna ve Vsetíně jako centrum dalšího vzdělávání," "SenSen klub ve Vsetíně," "Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín." Knihovna svými výsledky a činností patří dlouhodobě k nejlepším knihovnám v České republice.

Masarykova veřejná knihovna VsetínStatistické ukazatele za rok 2013:
Počet obyvatel: 26 788
Knihovní fond: 111 525 knihovních jednotek
Výpůjčky: 393 823
Čtenáři: 6 561
Návštěvníci: 162 868

Letos vsetínská knihovna nejlépe obstála v kategorii obcí do 50 tisíc obyvatel a zároveň se stala vítězem v celé kategorii Městská knihovna roku.

S výhrou je spojen peněžní dar v hodnotě 70.000,- Kč, který věnovala firma Skanska a.s.

A co k významnému ocenění říká ředitelka vsetínské knihovny PhDr. Helena Gajdušková? "Velmi si této ceny vážíme! Moc děkuji celému týmu knihovny, se kterým se nám podařilo takového úspěchu dosáhnout. Společně také rozhodneme, jak s výhrou naložíme. Jistě budeme přemýšlet tak, aby z toho měli radost zejména uživatelé knihovny." Paní ředitelka dále uvedla: "Naše radost je dvojnásobná i z toho důvodu, že Knihovnou roku v kategorii základních knihoven v menších obcích, kterou oceňuje Ministerstvo kultury ČR, se stala obecní knihovna Horní Lideč, která spadá do regionální působnosti vsetínské knihovny. Valaši tedy letos neudělali ostudu!"

Vítejte v městské knihovně roku 2014

Prosklená budova Masarykovy veřejné knihovny Vsetín Vás upoutá již od náměstí. Vstup do knihovny můžete zvolit hned z chodníku - přes Turistické informační centrum.

Zde můžete využít veřejný internet, přečíst si noviny, dát si kávu, ale také se dozvědět zajímavosti a tipy z regionu, koupit vstupenky na různé akce, suvenýry nebo si ve "Family pointu" nakrmit a přebalit miminko. Turistické informační centrum je součástí knihovny, můžete zde tedy vrátit knihu nebo se informovat o svých výpůjčkách.

Vstupem od náměstí můžete vejít přímo do knihovny, kde vás zaujmou hned u vchodu plakáty informující o akcích knihovny. Hned u vstupu je počítačová učebna.

V dalším patře již najdete centrální půjčovnu,  která kromě klasické nabídky knih upoutá i dalšími lákadly např. v podobě tematických kufříků (nejnovější: svatební, tetovací, Feng-shui a další) nebo deskových her k půjčování. 

Třetí patro tvoří multifunkční půjčovna zahrnující čítárnu, studovnu, hudební oddělení a K klub jako "akční prostor" se zajímavě řešeným interiérem.

Všechny půjčovny knihovny jsou vybaveny přístupovými místy na internet, každý registrovaný čtenář může využít hodinu internetu denně zdarma a na základě jednorázové registrace mohou internet využívat i neregistrovaní návštěvníci.

Samozřejmostí je půjčování brýlí, deštníků, tašek pro odnos knížek, káva v čítárně a další "vychytávky" zpříjemňující uživatelům pobyt v knihovně.

Masarykova veřejná knihovna VsetínVedle množství zákoutí a odpočinkových zón vyzývajících k relaxaci disponuje knihovna také společenským sálem pro sedmdesát lidí s odpovídajícím technickým zázemím, kde jsou organizovány besedy, semináře, přednášky, konference, workshopy a neformální setkání.

V sídlištích jsou jistotou především pro děti 2 knihovny - Rokytnice a Trávníky.

Od roku 2012 je součástí centrální knihovny i třetí dětská půjčovna.

Jak již bylo zmíněno, knihovna je místem, kde se setkávají lidé různého věku, s různým sociálním statutem s rozdílnými názory i postoji. Mnoho aktivit se řeší projektově, aby se zde všichni cítili dobře a odnesli si z knihovny, co potřebují.

Všechny komunitní projekty knihovny podtrhují filozofii otevřené komunitní knihovny a napomáhají integraci generací a různých společenských skupin ve městě a okolí.           

Vsetínská veřejnost již dávno nevnímá knihovnu pouze jako půjčovnu knih, ale také jako místo pro setkání a celoživotní vzdělávání. V nových podmínkách se však knihovna díky svému prostorovému komfortu a příjemnému vybavení stala neodmyslitelnou součástí jejich společenského i osobního života. Přijďte se podívat a staňte se také její živou a aktivní součástí.

Katka Janošková

RSS
    SKIP