4


2014

 

Do rámečku

Obecní knihovna Horní Lideč - Knihovna roku 2014

Téměř u státní hranice se Slovenskem, ve Zlínském kraji, se nachází obec Horní Lideč. Mnozí si mohou představit například poslední železniční uzel na našem území ve směru k našim východním sousedům, jiní znají turisticky atraktivní vyřezávaný betlém v této obci. Nicméně od letošního podzimu určitě celá knihovnická veřejnost i většina milovníků knih bude mít spojenu obec Horní Lideč s titulem Knihovna roku 2014.

Obecní knihovna Horní Lideč

Knihovna v Horní Lidči za dobu své existenci získala celou řadu ocenění, jak na okresní, krajské i tak i na celostátní úrovni. Nejvýznamnější z těchto ocenění je titul Knihovna roku. Charakteristickým rysem této knihovny je, že se vyvíjí a neusíná na vavřínech, jde s dobou, přizpůsobuje se potřebám svých čtenářů a neodmítá moderní technologie. Lví podíl na vysoké úrovni této knihovny má knihovnice Věra Povalačová, která díky své pracovitosti, všestrannosti, nadšení a také skromnosti stále zvyšuje kvalitu poskytovaných knihovnických služeb.

Knihovna se nachází ve středu obce v příjemných a dostatečně velkých prostorách, které do nedávna sloužily zároveň jako informační centrum pro návštěvníky regionu. Je otevřena 3x týdně, celkem 16 hodin. Nedávno došlo k vylepšení interiéru knihovny. Ve svém volnu a za pomoci rodinných příslušníků dokázala paní knihovnice upravit a zmodernizovat volný prostor, který byl sice součástí knihovny po rekonstrukci budovy, ale byl využíván jen příležitostně a jen při větších akcích jako sál. Umístění regálů s knihami do tohoto prostoru, vytvoření koutku pro nejmenší a posezení pro návštěvníky a čtenáře se přímo nabízelo. Paní knihovnice o tom snila již delší dobu a nakonec tento svůj záměr i dokázala zrealizovat. Námaha se vyplatila a výsledkem je velmi moderní a příjemná obecní knihovna. Tímto počinem přesvědčila a získala pro dobrou věc také vedení obce v osobě pana starosty.

Knihovna byla doplněna novým sedacím nábytkem, koberci, orientačním systémem a celý prostor byl nově vymalován. V knihovně vznikly odpočinkové zóny a díky velkoplošným kresbám na stěnách i zajímavé osvěžení interiéru. Uživatelům je k dispozici deset studijních míst, čtyři počítače (s možností přístupu na internet) a tiskárna. Půjčování knih probíhá prostřednictvím automatizovaného knihovnického systému KpWin SQL. Knihovna má své vlastní webové stránky s možností vyhledávání v on-line katalogu. Své uživatele oslovuje také prostřednictvím sítě Facebook. V knihovně mají návštěvníci možnost připojení k Wi-Fi.

Místní knihovna je také komunitním centrem a každoročně pořádá mnoho akcí. Během roku probíhají jak besedy a knihovnické lekce pro žáky, tak akce pro širokou veřejnost. Pro veřejnost je připravována řada zajímavých seminářů, kurzů a besed. Kreativci si pochvalují zejména tvořivé kurzy. Výborná je spolupráce s místními školami, mateřskou školou i ZŠ z okolních obcí. Probíhají besedy pro všechny třídy místní ZŠ, knihovnické lekce pro MŠ, projektová odpoledne, pravidelné návštěvy školní družiny.

Každý rok jsou zde pasováni prvňáčci na rytíře krásného slova a žáci školy v knihovně předvádějí své výrobky a výtvarné práce v rámci již tradičních výstav.

V říjnu je ve spolupráci s mateřskou školou připravováno pro děti "podzimní putování s broučky". Nechybí různá tvořivá odpoledne či hraní deskových her nejen pro děti.

Knihovna v Horní Lidči se spolupodílí na zajištění některých regionálních funkcí pro šest neprofesionálních knihoven ve středisku Horní Lideč, kterým poskytuje služby ve spolupráci s Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín.

Je vidět, že systematická práce s dětmi a mládeží nese své ovoce a čtenáři, kteří se naučí knihovnu využívat v dětském věku, jí zůstávají věrní i v dalších letech. Letos získané ocenění Knihovna roku 2014 jen dokresluje dlouhodobou kvalitu místní knihovny a je potvrzením příkladné a systematické práce knihovny i vedení obce.

Ing. Věra Pelcová

Ministr kultury Daniel Herman předává státní cenu zástupcům obce Horní Lideč

Daniel Herman

RSS
    SKIP