3


2014

 

Co nového ve SKIP

Zahraniční styky

Budoucnost už začala

Nevím, kdo vymýšlí motta kongresů Spolku rakouských knihovníků (BVÖ), ale jsou zdařilá. Před čtyřmi lety znělo Knihovny budoucnosti -budoucnost knihoven, a letos se mi motto líbilo ještě více - Budoucnost už začala.

Letošního kongresu BVÖ ve Vídni 20. - 21. 5. se zúčastnili za SKIP Zdeněk Matušík a Ladislav Kurka (jako čestný host). Tyto mezinárodní kongresy se konají v dvouletých intervalech vždy při příležitosti výročního sněmování BVÖ- jednou za čtyři roky je to ve Vídni, jednou za čtyři roky v jiném městě (2012 to byl Villach). Kongresu se zúčastnilo na 350 členů BVÖ a jeho hostů a součástí byla i oblíbená firemní výstava za účasti 16 firem, vesměs tradičně zde vystavujících.

Kongres byl tentokrát už jen dvoudenní a konal se v prostorách kongresového paláce, který leží za Pratrem a v blízkosti zbrusu nové univerzitní knihovny Ekonomické univerzity. V prvý den byla řada přednášek a čtyři 90minutové workshopy, probíhající ovšem současně, a večer ještě slavnostní pohoštění v jedné restauraci, pořádané městem Vídní.

Druhý den se konalo perfektně připravené výroční shromáždění BVÖ. Výroční zpráva k tomu vydaná čítá 142 stran a dostal ji každý účastník kongresu. Součástí byla i volba nového spolkového předsednictva a předsedy, kterým byl po druhé zvolen ředitel vídeňských městských knihoven Mag.Markus Feigl.

Rakousko má přibližně stejný počet obyvatel jako Česko, ale jen 2015 veřejných a školních knihoven (vědecké a vysokoškolské knihovny jsou organizovány samostatně), ve kterých pracuje 2372 knihovníků a 8958 dobrovolných knihovníků. BVÖ má 2306 členů. K tomu můj tradiční povzdech: Týdne rakouských knihoven se účastní tradičně přes tisíc knihoven - u nás necelá pětistovka. A rakouského Týdne knihoven se aktivně účastní i spolkový prezident a příslušný ministr. Ale poznamenávám: rozpočet BVÖ činí v přepočtu řádově na rok přes dvacet miliónů korun, dík štědré podpoře státních orgánů.

Celé kongresové jednání bylo zakončeno exkurzí do již zmíněné univerzitní knihovny Ekonomické univerzity.

Máme s rakouskými kolegy více než dobré partnerské vztahy a s řadou rakouských knihovníků jsme i osobními přáteli. Ale: ve srovnání výsledků spolkové činnosti BVÖ je SKIP značně, ale opravdu značně pozadu. A píše se mi to opravdu těžce.

Ladislav Kurka

RSS
    SKIP