3


2014

 

Co nového ve SKIP

Ze sekcí a klubů

Knihovníci - trenéři paměti se sešli v Břeclavi

V posledních dubnových dnech se v MěK Břeclav konala osmá Dílna knihovníků - trenérů paměti. Opět se zde setkali ti, kteří v knihovnách připravují programy zaměřené na práci s informacemi a pamětí a nabízí je jako interaktivní formu vzdělávání pro dospělé, ale v současnosti také mimo jiné i pro žáky a studenty místních škol.

Jak jsme si trénovali paměť Jak jsme si trénovali paměť

Letos jsme v rámci povinného vzdělávání pozvali nejen držitele certifikátů Trenér paměti ČSTPMJ I. - III. stupně, ale také pracovníky knihoven, kde dosud trenéra paměti nemají a rádi by se s touto formou služby pro čtenáře seznámili.

Dílnu uvedl starosta města Břeclavi MUDr. Oldřich Ryšavý a ředitel zdejší knihovny Mgr. Marek Uhlíř. Poté vystoupila s krátkým shrnutím činnosti sekce SKIP Knihovníci - trenéři paměti Zdeňka Adlerová.

Odborný program zahájila Petra Sehnalová, která přítomné uvedla do kreslení pravou mozkovou hemisférou a grafoterapie. Následovalo vystoupení našich zahraničních hostů: Ing. Alžbeta Veselá z Centra Memory v Bratislavě nás seznámila s prvními kroky ve vzdělávání trenérů paměti na Slovensku a Mgr. Emília Antolíková z Hornozemplínské knihovny ve Vranově nad Topľou představila projekty, které se na poli trénování paměti ve slovenských knihovnách již uskutečnily i ty, jež se plánují.

Obě také poděkovaly za osobní pomoc českým knihovníkům-trenérům paměti při popularizaci trénování paměti ve slovenských knihovnách a požádaly o spolupráci i do budoucna. Nejbližší příležitost měla Zdeňka Adlerová, která v červnu 2014 prezentovala rodinné projekty vyškovské knihovny na celoslovenském semináři Komunitní knihovna: Čtení - rodina v Košicích.

Následoval příspěvek studentky KISK MU Brno Moniky Holoubkové. Ta nejen hovořila, ale na přítomných názorně předvedla metody používané při tvůrčím psaní, které lze uplatnit také v lekcích trénování mozku. S Pavlínou Boučkovou jsme si zahráli její karetní hru Hraj, co chceš. Po prohlídce knihovny následoval speciální večerní seminář na téma Vliv fytofenolů na paměť.

Program druhého dne zahájili Mgr. Jaroslav Čech a Zdeňka Adlerová lekcemi mozkového joggingu pro středoškoláky. Daniel Gamrot, lektor myšlenkových map, Evernote a GTD, nás seznámil s populární metodou time managementu Getting Things Done (Mít vše hotovo) a jejími konkrétními postupy a návyky.

Konec setkání patřil sedmi knihovnicím a jednomu knihovníkovi, kteří se s námi podělili o ukázky svých lekcí.

  • Marcela Güttnerová, Litvínov - Knihovnické hrátky s pamětí: hravé vymýšlení titulů knih na různá témata pro rozdílné cílové skupiny.
  • Petra Hirtlová, Kolín - Pět smyslů, pět úkolů: cvičení zaměřená na aktivizaci všech druhů smyslového vnímání.
  • Iva Pekníková, Litomyšl - Hrátky s pamětí a královnou detektivek: ukázka lekce TP inspirované dílem Agathy Christie.
  • Stanislava Benešová, Nová Paka - Kostkovize: kreativní "domácí" variace na hru Story Cubes.
  • Jaroslav Volf, Kladno - Osobnosti regionu Kladenska a Proměny města Kladna: zapamatování si jmen a tváří, stimulace dlouhodobé paměti.
  • Anna Kratochvílová, Velvary - Aby nám to pálilo: potraviny, které rozhýbou náš mozek.
  • Dagmar Strbíková, Kutná Hora - Inspirujte se: ukázky z lekcí TP.
  • Ludmila Makovská, Ústí nad Labem - Mezinárodní desetinné třídění v trénování paměti: ukázka lekce TP.

Jak jsme si trénovali paměť Jak jsme si trénovali paměť

Více než padesát účastníků odjíždělo z Břeclavi s plnou hlavou nápadů, jak kreativně obohatit své kurzy a přivést tak do knihoven další návštěvníky, budoucí čtenáře.

Více informací o činnosti sekce na: http://skip-treneri-pameti.webnode.cz/.

Zdeňka Adlerová

RSS
    SKIP