3


2014

 

Co nového ve SKIP

Ze sekcí a klubů

Klub tvořivých knihovníků v roce 2014

Jako v každé odborné sekci jsou někteří členové velmi aktivní, jiní méně, tak o Klubu tvořivých knihovníků to platí dvojnásob, neboť se zdánlivě jedná o oblast, která s činností knihoven nesouvisí, a je proto "na vedlejší koleji". Ale opak je pravdou - estetické prostředí knihoven je velice důležité, pomáhá návštěvníkům získávat a posilovat estetické cítění a kreativitu.

Snažím se do vymýšlení dalších akcí klubu zapojit též knihovny z krajů i samotné členky. Zatím se to daří méně než bych přivítala, ale přesto musím některým velice poděkovat za jejich aktivitu.

Každoročně pořádáme jednu větší společnou akci na jaře - odbornou přednášku nebo seminář. Letos v dubnu proběhl v knihovně Vysoké školy uměleckoprůmyslové odborný seminář týkající se užitého umění. Seminář pod názvem "Ruční práce jako duchovní obroda" vedla paní docentka Lada Hubatová-Vacková. Věnovala se osobnostem a filosofickým základům, které ovlivňovaly vznik hnutí na podporu umění a řemesel, zakládání odborných škol dekorativního umění a s tím souvisejících vzdělávacích ústavů. Cílem byla snaha o to, aby umělecké a řemeslné výrobky, které nás bezprostředně obklopují a kladně podmiňují rozvoj osobnostního charakteru, odpovídaly dobové představě krásy a stylu. Své povídání paní docentka doprovázela promítáním fotografií řemeslně kvalitně provedených výrobků vytvořených různými výtvarnými technikami. Uvedla též vybrané zajímavé partie z knih, zápisků a různých dopisů osob, o kterých povídala.

Z další činnosti klubu:

Stále probíhá putovní výstava "Knihy, informace, internet a počítačové sítě trochu jinak". V roce 2014 již proběhla na 2 místech - v lednu a únoru 2014 byla výstava instalována v Plané nad Lužnicí, v dubnu a červnu 2014 ve Voticích. V plánu na červenec a srpen bude naši výstavu hostit knihovna v Litomyšli. Na výstavu jsou velice pozitivní ohlasy, a tak máme přislíbeny instalace výstavy v dalších knihovnách ČR až do r. 2015.

V plánu jsme měli jarmark v rámci Knihovnického happeningu, ohlašovaného na pátek 3. 10. 2014. Bohužel, všechny letošní akce na nádvoří Klementina jsou kvůli rekonstrukci zakázány. Takže tento jarmark se neuskuteční a nebude pravděpodobně ani oblíbený vánoční jarmark. Na ten ještě hledá pražský SKIP a oddělení PR NK jiné místo, ale žádná knihovna v Praze se toho zatím nechce ujmout nebo nemá vhodné prostorové podmínky.

Tvořiví knihovníci svou tvorbou dokážou pomoci i druhým. Navazujeme na charitativní prodej na vánočních jarmarcích v Klementinu, kdy tvořivé knihovnice část výtěžku z prodeje svých výrobků poskytly Nadačnímu fondu Klíček na provoz dětského hospice. V letošním roce se zapojíme do charitativní akce na pomoc kočičímu útulku v Jílovém u Prahy. Členky klubu vytvoří svou oblíbenou výtvarnou technikou výrobek na téma "Zvířátka očima knihovníků" a věnují jej k prodeji pro výše zmíněný útulek. Výrobky se budou prodávat na umísťovacích výstavách koček pod naším klubovým logem. Veškerý finanční výtěžek z prodeje bude věnován útulku na veterinární aj. pomoc.

Další činností je tvorba polštářků pro vážně nemocné děti. Jde o šití a tvorbu návrhů veselých obrázků na jednoduché aplikace (zvířátko, postavička) na bavlněné povlaky na polštářky 30 x 30 cm. Polštářky jsou určeny pro malé pacienty dětských klinik, kde by mohly být "společníkem" malého pacienta. Děti si s polštářky v nemocnici povídají a necítí se samy.

Obě výše zmiňované charitativní akce jsou teprve v rozběhu a uvidíme, jak se členky klubu zapojí.

V neposlední řadě bych se ráda zmínila o průběžné tvorbě výtvarných prací z odpadního (recyklovatelného) materiálu pro plánovanou společnou výstavu v 1. polovině roku 2015.

Plánů je hodně, času málo. Tak uvidíme, jak se s tím všechny "popereme".

Alena Volková Balvínová

RSS
    SKIP