3


2014

 

Co nového ve SKIP

60+

dr. MazurováMnoho knihovníků, kteří pracují se staršími čtenáři, už vědí, co tato trochu tajemná zkratka znamená. Těm ostatním by to měl ozřejmit rozhovor s ředitelkou Městské knihovny v Chrudimi PhDr. Hanou Mazurovou. V chrudimské knihovně pracuje už přes rok Klub seniorů a zdá se, že Dr. Mazurové už nestačí chrudimský region.

S Dr. Mazurovou (M) hovoří za redakci Bulletinu SKIP Ladislav Kurka (R).

R: Mohu být členem 60+, když už jsem 80+? Dr. Mazurová nekomentuje můj věk, takže jsem nucen položit hned další otázku. Jak vznikl nápad vytvořit nový (v pořadí už 16.) odborný orgán SKIP?

M: Nejen v naší knihovně tvoří senioři důležitou skupinu uživatelů. V Chrudimi se jim programově věnujeme - máme Klub seniorů, od podzimního semestru připravujeme akademii třetího věku, každý březen udělujeme čestné členství nejstarším čtenářům knihovny, kolegyně navštěvují pečovatelské domy a denní stacionář. Když jsme hledali podněty pro další práci, s překvapením jsme si uvědomili, že v rámci SKIPu neexistuje společná platforma pro práci se staršími čtenáři.

R: A jak si činnost 60+, jak jste poněkud nezvykle pojmenovali nový odborný orgán SKIP, představujete?

M: Chceme poskytnout prostor pro výměnu zkušeností, podílet se na tvorbě metodických doporučení a koncepcí, spolupracovat na pořádání seminářů a konferencí. Vím, že to zní trochu obecně, ale s prací začínáme teprve od jara a tak doufám, že brzy budu mít přesnější informace.

R: Ale já se Vás ptám teď, aby čtenáři Bulletinu SKIP měli co nejčerstvější informace. Prozraďte alespoň něco, nějaký nápad!

M: Tak dobře. Jedním z našich nápadů je stáž, krátkodobé pobyty v knihovnách, které dělají v tomto ohledu něco zajímavého.

R: Jaká stáž, to musíte čtenářům přiblížit.

M: Řada knihoven má velmi dobré výsledky v práci se staršími čtenáři a tak je logické, že by zde další knihovny mohly něco odkoukat. Stačil by den dva, aby si vyslanec knihovny mohl na místě osahat zkušenosti.

R: To zní zajímavě. A co využít i výměnné pobyty v rakouských knihovnách, kde spolupráce s rakouským BVÖ umožňuje členům SKIP týdenní pobyt ve vybrané knihovně?

M: To zní také zajímavě. Ale nejdříve chceme začít na domácí půdě a pak se teprve podívat do světa. Tady asi trochu narazíme i na jazykovou barieru.

R: Pokud vím, Vaše knihovna má styky s polskými knihovnami. Což začít tedy tam?

M: Mnoho veřejných knihoven má kontakty se zahraničními partnery, ať už v rámci příhraniční nebo partnerské spolupráce. Vždycky jsou také důležité osobní a přátelské vazby.

R: Při Vaší knihovně pracuje už déle než rok Klub seniorů. Jak zužitkujete abych tak řekl chrudimské zkušenosti v právě vznikající sekci?

M: Myslím, bez falešné skromnosti, že mnoho knihoven v republice má větší a delší zkušenosti na tomto poli, nerada bych některou jmenovala a na jinou zapomněla. Tak doufám, že budeme mít možnost své zkušenosti sdílet a využívat navzájem.

R: Vidíte, a k tomu redakce připravuje i článek z pera brněnské H. Hubatkové. A protože už dříve byl domluven bilanční článek o seniorech knihovnících se zakladatelkou těchto setkání Jaroslavou Biolkovou, je vlastně celé číslo tak trochu jako seniorské. Co Vy na to?

M: Naše populace stárne, ale zároveň jsou senioři aktivnější než dříve. Tak je jenom dobře, že knihovny reagují na aktuální potřeby společnosti.

Na 4. listopad připravujeme konferenci, která se bude věnovat univerzitám a akademiím třetího věku v knihovnách. Sejdeme se v Chrudimi a kromě několika odborníků chceme pozvat i zástupce knihoven, kteří mají s volnočasovými aktivitami seniorů zkušenosti a mohou se o ně podělit s ostatními. Doufáme, že se nám podaří zajisti účast někoho z aktivních seniorů, kteří i  v pozdějším věku vynikají ve svém oboru. A  těšíme se i naše slovenské přátele.

R: Děkuji za rozhovor.

RSS
    SKIP