3


2014

 

Mozaika

Týden knihoven 2014Knihovny muzeí a galerií ČR pro 18. Týden knihoven

Svaz knihovníků a informačních pracovníků se rozhodl, že v roce 2014 v rámci Týdne knihoven upozorní také na činnost muzejních knihoven. Již v předchozím roce zazněl v rámci úvodního programu Valné hromady SKIP v Brně příspěvek o knihovnách muzeí a galerií a činnosti knihovnické komise AMG, který provázel zájem knihovníků veřejných knihoven. Předseda SKIP Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. a předseda Asociace muzeí a galerií PhDr. Luděk Beneš se dohodli, že jako hlavní téma pro muzejní knihovny bude využito letošní celosvětové téma - 100. výročí začátku 1. světové války. Přípravy této akce se ujala komise knihovníků AMG, která v letošním roce věnuje maximum propagaci činnosti, fondů a služeb knihoven muzeí a galerií. Komise knihovníků AMG připravila seriál o knihovnách muzeí a galerií do měsíčníku Čtenář a aktivovala své členy, aby v rámci Týdne knihoven připravili akce do celomuzejní kampaně s názvem VELKÁ VÁLKA. Na samostatných webových stránkách kampaně již česká muzea zaregistrovala více než 160 připravených akcí, z nichž několik desítek připravily přímo muzejní knihovny. Naše knihovny připravily různé typy akcí (workshopy či dílny pro školy, besedy pro veřejnost a podobně) např. nad dobovým regionálním tiskem nebo se sběrateli památek na 1. světovou válku. Při této příležitosti oslovují obyvatele regionů, badatele z muzejních knihoven, sběratele a členy místních spolků zabývajících se tematikou 1. světové války, aby do muzejní knihovny přinesli vlastní fotografie, pohlednice, dopisy z fronty, zápisníky a památníky a obohatili tak připravený program nebo dokonce sbírky muzea. Pestrost fondů knihoven muzeí a galerií představí virtuální výstava Co se vydávalo a četlo na bojištích 1. světové války. Muzejní knihovny ke 100. výročí začátku 1. světové války na Europeaně! Veškeré informace jsou dostupné na záložce Knihovnická komise na webových stránkách AMG na adrese http://www.cz-museums.cz.

Ze setkání muzejních knihovníků

Štěpánka Běhalová

RSS
    SKIP