3


2014

 

Atlas

Pobočky Městské knihovny v Praze v pohybu

Letošní rok je pro síť poboček MKP poměrně živý. Městská knihovna v Praze provozuje 41 poboček a 3 bibliobusy. Když jsme se na stav sítě v roce 2014 podívali blíže, zjistili jsme, že nějaká změna, či pohyb čeká asi 18 knihoven. Někdy je to přechodné uzavření z důvodu opravy podlahy, někdy otevření v novém prostoru, někdy úprava prostor tak, aby více vyhovovaly účelu knihovny. Které pobočky prošly proměnou, a které na ni letos čekají?

Hradčany

(http://www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/hradcany/)

Hradčany Toto nově vidí návštěvník pobočky Hradčany

"Pobočku" knihovny v této historické části města (ze zahrady knihovny je krásný výhled na Pražský hrad) Městská knihovna v Praze provozuje už od roku 1905. Několikrát byla existence této knihovny s ohledem na její velikost, využívanost i blízkost k další pobočce na Břevnově ohrožena. V současné době její provoz plně hradí městská část Praha 1.

Jedná se o jednu z nejmenších poboček v síti MKP a to jak prostorem, fondem, tak i průměrnou návštěvností. Knihovna se v dubnu 2014 přestěhovala do nových prostor v historickém domě na Starém Městě zvaném U Šliků. Původní vchod domem a výstup po schodech byl nahrazen zahradní brankou s bezbariérovým přístupem přímo z ulice. Fond o velikosti 5700 knihovních jednotek (převážně knihy, které jsou s ohledem na skladbu čtenářů doplněny mluveným slovem) je umístěný ve volném výběru v jednom nečleněném prostoru o výměře118,5 m2. Dostupný je samozřejmě internet (pevné stanice, wifi) a sociální zařízení.

Pobočka funguje jako komunitní místo pro starousedlíky, pro které pořádá výstavy, koncerty, přednášky, čtení. Nově k jejím prostorům patří i sklepení, které přímo svádí ke kulturnímu využití. První akcí pod zemí: křest knihy Žoldnéři fantazie z nakladatelství Straky na vrbě.

Bohnice

(http://www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/bohnice/)

Knihovna umístěná v jednom patře o výměře 1042 m2 objektu občanské vybavenosti sídliště Bohnice - KD Krakov. Budova ze začátku 80. let dostala nové opláštění, interiér bohužel na svoji rekonstrukci stále čeká. Stavební úpravy jsme využili k obnově interiéru a to jak vybavení, tak i rozložení služeb.

Místo studovny vzniklo nové dětské oddělení se vším, co k tomu patří - bazének s kostkami, sezení, koberce. Část volného výběru pro dospělé byla vybavena jako místo pro mládež - válecí sezení, interiérové prvky, výběr toho správného čtení. Nově se v interiéru objevily sedačky a vzhledem k obnovení služby půjčování gramofonových desek i regál pro volný výběr LP.

Kromě desek samotných si mohou čtenáři půjčit i gramofon a od září koupit originální propagační předmět - vinyl na klíče. Celkový objem fondu pobočky Bohnice je kolem 80 tis. svazků.

Bohnice Bohnice

Sedmička

(http://www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/sedmicka/)

Dětské oddělení v pobočce SedmičkaKnihovna vznikla rekonstrukcí prostor po prodejně zahradní techniky v Holešovicích. Název byl vybrán s ohledem na to, že pobočka nahradila stávající knihovny, které na území městské části Praha 7 MKP provozovala - Letnou a Holešovice.

Služby jsou rozděleny do několika podlaží o celkové výměře 420 m2. Suterén knihovny slouží jako místo pro přístup k internetu pomocí pevných stanic a je tam umístěna počítačová učebna. V přízemí je umístěn výpůjční pult, čítárenské stolky a volný výběr knih pro dospělé, horní patro slouží dětským čtenářům a mládeži. Prostor je samozřejmě přizpůsoben tak, aby se jednotlivé věkové skupiny co nejméně rušily. Fond pobočky čítá kolem 18 tis. knihovních jednotek.

Vzhledem k prostoru je knihovna vybavena klimatizací, zdviží a také originálním grafickým prvkem - tapetou na stěně, která znázorňuje významné architektonické dominanty Prahy 7.

Rekonstrukci prostor financovala městská část Praha 7, architektonicky pobočku navrhl Ing. arch. Tomáš Hořava.

Pracuje se na otevření

Do konce roku 2014 by měly být otevřeny v novém uspořádání ještě další tři pobočky.

Barrandov - proměna dětského oddělení a vybudování klubovny pro mládež, pobočka sídlí v objektu základní školy. Proměna by měla být hotova do září.

Lužiny - pobočka v Obchodním centru Lužiny se strategickým umístěním, novým pojetím uspořádání regálů (hnízda) a pozemním Scrabble v nadživotní velikosti. Otevíráme na podzim 2014.

Novodvorská - knihovna v Kulturním centru Novodvorská, nové uspořádání interiéru, zóny pro děti, mládež, dospělé. Otevření je plánováno na podzim.

Věříme, že se lidem bude v knihovnách líbit, a že se do nich budou rádi vracet.

Lenka Hanzlíková

RSS
    SKIP