2


2014

 

Co nového ve SKIP

V regionech

Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje

Zábavné odpoledne v Městské knihovně Rychvald

Tamara Tluštíková

Akce měla velký pozitivní ohlas jak z řad dětí, tak i ze strany doprovázejících rodičů. Paní Zuzana Pospíšilová čtením ukázek ze své tvorby pro děti zúčastněné děti nenásilně vtáhla do čtených veršovánek, příběhů i hádanek, takže si spolu vlastně povídali jako kamarádi a často se dětí ptala na jejich názor a zkušenost. Pro děti měla připraveny diplomy a malou sladkou odměnu. Celý průběh akce byl velmi přátelský a pro všechny zúčastněné bylo odpoledne velkým přínosem a impulsem ke čtenářské gramotnosti. Obě zúčastněné strany se dohodly na opakovaném setkání.

Jarní setkání Klubka SKIP 10

Marika Zadembská

Setkání se konalo ve středu 9. 4. a účast byla opravdu vysoká a téměř 100%, dorazilo 70 knihovnic a knihovníků.

Po zahájení následovala úvodní aktivita - sdílení dobré praxe. Cílem bylo bližší seznámení jednotlivých členů a inspirování navzájem.

V odborné části programu vystoupily kolegyně z KMO, Mgr. Šárka Holaňová a Petra Kozlová, které si připravily odbornou přednášku Holocaust v literatuře pro děti a mládež. Téma měly perfektně nastudované a připravené. Myslím, že tato přednáška byla velice přínosná pro všechny přítomné. Nejenže jsme se mohli inspirovat zajímavými knihami (ne vždy notoricky známými), ale i různými spojitostmi mezi jednotlivými autory a jejich díly.

V druhé části programu si paní Jarmila Košťálová z KMO, pobočky Vítkovice, připravila ukázkovou lekci - Paolo Coelho: osobnost, životní cesta a dílo jednoho z nejvlivnějších autorů na světě posledních desetiletí. Lekce byla určena pro studenty středních škol. Opět dobře připravená, velmi obsáhlá a inspirativní.

Obě části odborného programu zajišťovala KMO, za co ji patří velké díky.

Účastníci Jarního setkání odjížděli domů spokojeni. Velice dobře se o nás postaraly knihovnice z KMO pod vedením paní Burešové, která nabídla prostor pobočky v Michálkovicích a zajistila vše potřebné.

Z další činnosti Klubka SKIP 10:

5. - 7. 6. 2014 se bude konat pokračující kurz RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) v KMO. Seminář je už nyní zaplněn. Přihlášeno je 26 knihovnic.
RSS
    SKIP