2


2014

 

Co nového ve SKIP

V regionech

Region Velká Morava

Leoš Janáček aneb Morava světová

Jitka Málková

Rok 2014 byl vyhlášen Rokem české hudby, a jelikož nejvýznamnější osobností spjatou s městem Brnem je bezpochyby Leoš Janáček, který by letos oslavil sto šedesáté narozeniny, stal se tento rok také Rokem Leoše Janáčka. Skladatel, pedagog, sběratel lidových písní, dirigent - to je stručný výčet charakterizující tohoto velikána světové hudby, ovšem není zcela určitě kompletní. Kolik tváří má osobnost Leoše Janáčka? Nejen o tom byl v pořadí již 16. hudební seminář pro knihovníky a odbornou veřejnost, který se v Knihovně Jiřího Mahena v Brně uskutečnil ve dnech 13. a 14. května 2014 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z grantového programu Knihovna 21. století, SKIP - Region Velká Morava a ČNS IAML.

RSS
    SKIP