2


2014

 

Co nového ve SKIP

V regionech

Ústecký region

Alžběta Tománková

Každoroční členská schůze naší regionální organizace se konala ve středu 26. února. Zhodnotili jsme naši činnost v uplynulém roce a schválili plán organizace na rok letošní. Součástí naší schůze byla velice zajímavá přednáška pana profesora Trávníčka "Čtenáři a čtení v ČR". Toto téma, hlavně pak jeho podání, všechny přítomné zaujalo.

V březnu se knihovny našeho regionu aktivně zapojily do akcí "Březen, měsíce čtenářů". Jako každý rok byly i velice aktivní v pořádání oblíbené akce "Noc s Andersenem".

V květnu každoročně knihovníci navštěvují pražský knižní veletrh Svět knihy. Pro naše členy jsme opět zakoupili vstupenky.

RSS
    SKIP