2


2014

 

Co nového ve SKIP

V regionech

Bulletin SKIP je SPOLKOVÝ časopis. Výkonný výbor SKIP proto jednomyslně rozhodl 17. 3. 2014 na návrh šéfredaktora o povinnosti všech regionálních výborů 2x ročně na vyzvání redakce poslat pro časopis informace o činnosti v regionu a výhledech na další období. Tato situace nastala právě nyní a Vy - čtenáři časopisu - máte možnost si zkontrolovat reakci Vašeho RV. Z 11 RV jich reagovalo osm, někdy důkladně, jindy jen na čárku. A Vy teď můžete srovnávat. Ale nezapomeňte, že o činnosti v některých regionech jsou i články na jiných místech časopisu. Řadu zpráv o vyhodnocování čtenářských rodin v regionech musela redakce vypustit.

Region Praha

Michal Záviška

Na výroční schůzi členů pražské organizace SKIP 01 byla udělena cena Pražská knihovnice roku. Oceněnou kolegyní se stala RNDr. Alena Volková Balvínová, někdejší ředitelka knihovny Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a současná předsedkyně sekce tvořivých knihovnic... Program dál pokračoval zajímavou přednáškou Mgr. Karolíny Košťálové o jihokorejských knihovnách. Tomuto tématu by se mělo věnovat také jedno z budoucích zvláštních čísel Bulletinu SKIP.

Od začátku roku 2014 jsme v Praze navštívili na exkurzi již tyto 3 knihovny: Knihovna a archiv Národního divadla, Parlamentní knihovna, Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK. Zprávy ze všech exkurzí pořádaných pražským SKIPem jsou průběžně uveřejňovány v časopise Ikaros.

Knihovnická literární vycházka do Gröbovky a Havlíčkových sadů

Irena Vašková

V březnu připravil pražský SKIP pro své členy a jejich přátele literární vycházku do Gröbovky a Havlíčkových sadů. Procházky se zúčastnilo 20 knihovnic a knihovníků.

Společně s paní průvodkyní jsme prošli park a podívali se na nedávno zrekonstruovanou vilu bohatého obchodníka Moritze Gröbeho. Řekli jsme si, komu všemu sloužila a k jakým účelům byla v historii používána.

Popovídali jsme si o vzniku Královských Vinohrad, dozvěděli se něco o tom, jak oblast vypadala ve středověku a čím Karel IV. podpořil vznik vinohradů. Vycházku jsme zakončili ve viničním sklípku, kde jsme měli možnost ochutnat výborné víno z místní vinice, ale také si ho odnést v originální lahvi domů spolu s malým roubem pro amatérské pěstitele.

RSS
    SKIP