2


2014

 

Co nového ve SKIP

Zpráva o hospodaření VV SKIP za rok 2013

Příjmy

skutečnost 2013

Daněné příjmy celkem

628 446,00 Kč

účastnické poplatky na akce SKIP

350 228,00 Kč

prodej publikací

6 838,00 Kč

pronájem a inzerce

141 380,00 Kč

SKANSKA

130 000,00 Kč

Nedaněné příjmy

1 312 334,73 Kč

členské příspěvky

702 010,00 Kč

úrok ČSS

324,73 Kč

dary

200 000,00 Kč

dotace MK

410 000,00 Kč

vratka nedaněná

 

Příjmy celkem

1 940 780,73 Kč

Příjmy za zájezd SKIP

180 000,00 Kč

Výdaje za zájezd SKIP

180 000,00 Kč

Výdaje

 

Výdaje odečitatelné

skutečnost 2013

nákup materiál

15 461,00 Kč

dohody o provedení práce

97 331,00 Kč

služby

230 331,50 Kč

vratka za účastnický poplatek

2 135,00 Kč

CELKEM odečitatelné výdaje

345 258,50 Kč

Výdaje neodečitatelné dotace

skutečnost 2013

materiál

13 600,00 Kč

OON a daně

125 960,00 Kč

služby

270 440,00 Kč

vratka dotace

 

CELKEM výdaje dotace

410 000,00 Kč

Výdaje neodečitatelné

skutečnost 2013

ceny MARK 2013

35 000,00 Kč

cestovné a ubytování

46 856,00 Kč

dary (knihovnám, ocenění knihovníků)

35 108,00 Kč

dohody o provedení práce

33 848,00 Kč

náklady na navýšení dotace materiál

17 932,66 Kč

náklady na navýšení dotace služby

45 312,00 Kč

náklady na navýšení dotace dohody

91 519,00 Kč

nákup materiálu

23 007,17 Kč

občerstvení na valné hromadě a jednání klubů SKIP

51 781,70 Kč

poštovné

4 474,00 Kč

poplatky bance

5 290,09 Kč

služby výkonný tajemník

201 000,00 Kč

SW

8 506,00 Kč

provozní režie nájem, školení, apod.

11 841,90 Kč

příspěvky a náklady IFLA

19 743,96 Kč

členské příspěvky jiným organizacím IBBY, Unie zaměstnavatelů, EBLIDA Spolek pro obnovu venkova, Asociace muzeí a galerií

73 917,09 Kč

happening

20 000,00 Kč

Maratón čtení

100 000,00 Kč

Bulletin (tisk, expedice, grafika) a Knížka pro prvňáky, návrh a tisk plakátů a záložek

348 250,07 Kč

Goethe Institut seminář

0,00 Kč

doména - WEB

42 322,00 Kč

odhad daně z příjmu právnických osob

 

Výdaje z příspěvků celkem

1 215 709,64 Kč

Výdaje neodečitatelné celkem

1 625 709,64 Kč

Výdaje celkem

1 970 968,14 Kč

Hospodářský výsledek

-30 187,41 Kč

ztráta uhrazená z rezervy předchozích let

30 187,41 Kč

Zpracovala: A. Kvasničková

Schválil VV SKIP 17. 3. 2014
RSS
    SKIP