2


2014

 

Mozaika

Arteterapie v knihovnách

Arteterapie = léčba uměním, je obor využívající výtvarný projev jako hlavní prostředek poznávání a ovlivňování lidské psychiky. Umění se tak stává komunikačním prostředkem. Arteterapie využívá tvorbu, jako je kresba, malba, koláž, práce s hlínou nebo jiným materiálem. Dále může pracovat např. s příběhem a pohádkou - biblioterapie (pohádkoterapie), hudbou (muzikoterapie) nebo s divadlem (dramaterapie).

Pojem arteterapie není v knihovnách obvyklý. Klub dětských knihoven regionu SKIP 08 bude v roce 2014 pokračovat v cyklu seminářů a praktických dílen k tomuto tématu. Pod vedením lektora se knihovnice mohou seznámit s metodami, které lze využít při práci především s dětským čtenářem. Jde o různé uvolňovací techniky, používání barev, tvorbu k navození správné atmosféry uvolněnosti a pohody. Veškeré zmiňované způsoby si knihovníci sami zkouší a mohou se tak přesvědčit o jejich účinnosti a zábavnosti. V březnu se budeme věnovat konkrétně muzikoterapii. Setkání s touto technikou bude pro většinu z nás novinkou, proto jsem zvědavá především na uplatnění v dětských půjčovnách. Dokáži si představit práci s orffovými nástrojix) při četbě pohádek, další uvolňovací a relaxační techniky. V dubnu se chystáme na další víkendový pobyt s tematikou arteterapie, kde bychom měly prohloubit dosavadní zkušenosti s tímto oborem.

Jedním z motivů arteterapie, které lze vynikajícím způsobem využít při aktivitách pro děti, je kreativní vytváření jmenovky. Všichni účastníci si napíší své jméno na jednotlivé lístečky. Jméno se napíše tak, že všechna písmena jsou napsána v sloupci pod sebou. Účastníci pak rychle a bez dlouhého přemýšlení píší slova, která je napadnou jako první k jednotlivým písmenům jejich jména. Pokud je dostatek času, je možné s dětmi slova přečíst a povídat si s nimi, co je při psaní napadalo apod. Poté přejdeme k další tvořivé činnosti s těmito slovy. Úkolem účastníků je napsat z nich krátký příběh. Podle zájmu čteme příběhy nahlas (většinou se jedná o krátké, vtipné skeče) a povídáme si o jejich motivaci a o tom, co vyjadřují o nás. Kartičky se jménem lze poté použít jako jmenovky.

Zajímavou technikou je malování rozpuštěným kořením. Konkrétně například sladká paprika, skořice nebo kari. Takto vyrobená barva nejen že nechává za štětcem barevnou stopu, ale je i prostorová a dává možnost pracovat s vrstvami. Výhodou je i čichový vjem, takže by bylo možné tuto techniku použít například na zakončení besedy o lidských smyslech.

Pěkným odreagováním je malování vodovkami na základě poslechu hudby. Vodovky jsou na tuto techniku vhodnější než třeba pastelky, protože zanechávají pěknou "měkkou" stopu. Vhodné je pustit hudbu potichu, aby bylo potřeba se na ní soustředit a také není od věci, když jsou to písničky méně známé a v neobvyklých jazycích, aby text neměl vliv na výslednou malbu.

Technikou, která mně osobně oslovila nejvíc, bylo prosté spojení pěti náhodně rozmístěných teček na papíru velikosti A4. Při této technice nejde samozřejmě jen o pouhé spojení bodů, ale o to představit si, co by body mohly představovat. Jestli je v nich vidět zvíře louka, nebo třeba celý dům. Z mých pěti teček vznikl tyranosaurus, kolegyně vedle měla oposuma a naproti nám se zrodila sukně a stodola. Tuto techniku je vhodné zařadit jako zábavnou aktivitu na zakončení hodiny výtvarné výchovy, výtvarné dílny apod. Je vhodná pro již "rozkreslené" malíře s dostatkem fantazie.

Dalšími technikami, které lze výborně využít, je různé mísení a zapouštění barev, malba rukou, pusou, nohou a práce s barevným spektrem během vyprávění příběhu. Bezvadný nápad, jak využít vyřazené noviny, časopisy a reklamní letáky, je pracovat s nimi jako s příběhem. Vybírat obrázky a tvořit z nich oblíbenou kuchařku, zabalit kufr na prázdniny, zachránit Robinsona a další.

Kromě arteterapie a muzikoterapie lze v knihovnách pracovat také s novějším oborem arteterapie a to biblioterapií (resp. pohádkoterapií v dětských odděleních). Biblioterapii vynikajícím způsobem představuje např. portál www.bibliohelp.cz, který je v této oblasti velkou inspirací a často je využíván právě knihovnicemi dětských oddělení. Z vlastní praxe mohu říci, že o pohádkoterapii je velký zájem především ze strany rodičů dětí. Mají velký zájem číst s dětmi knížky a dále s nimi pracovat. V dětském oddělení U Velryby (Knihovna města Hradce Králové) připravujeme v těchto dnech nabídku doporučené literatury pro děti a mládež právě podle portálu www.bibliohelp.cz i s upravenými kartami, které čtenářům usnadní následnou komunikaci, inspirují je svými náměty a motivují je k pozitivnímu přemýšlení nad svými problémy a starostmi.

Jsem přesvědčena, že všechny tyto metody mohou výrazným způsobem podpořit kreativní přístup při přípravě besed a programů pro děti a mládež. Vhodné je též zařazovat tyto prvky při práci s handicapovanými čtenáři nebo při komunitních aktivitách.

Orffovy nástroje jsou určené převážně dětem a podporují hudební doprovod dětského zpěvu nebo tance. Jsou velice oblíbeným a intenzivním výrazovým prostředkem.  Patří k nim různé zvonkohry, xylofony, bubínky, rumba-koule, dřívka, kastaněty, metalofony, atd. Pod názvem "orffovy nástroje" lze koupit celé sady různé velikosti přímo v hudebninách, nebo na internetu.

Používal je při své pedagogické praxi hudební skladatel Carl Orff (autor Carmina Burana). Zajímavé bylo, že se snažil při své výuce dětí spojovat řeč, hudbu, tanec i zpěv. Je autorem světoznámého díla Musik für Kinder.

Podporoval práci s dětmi již od raného dětství.

Markéta Poživilová, Kateřina Andrlová

RSS
    SKIP