2


2014

 

Inspirace

Knihovna v tramvaji - tramvají do knihovny

"Mám závislost. Jsem vášnivý čtenář. Jenže při dnešní uspěchané době mám stále méně času na čtení. Jezdím tramvají. Záměrně si volím co nejdelší trasu, abych po cestě do práce stihla přečíst co nejvíce. Hurá, dneska zařadil dopravní podnik na trasu čtyřky tu pravou! Už zdálky na mě mrkají barevné hřbety knih a vyskakují písmenka tvořící názvy děl a jména jejich autorů. S pocitem zadostiučinění usedám na sedačku a obřadně vytahuji knížku. Začtu se do knížky a nevnímám okolí. Zatraceně, zase jsem přejela o dvě zastávky dál! Zase přijdu pozdě do práce. Díky Mahenko, za tu tramvaj, ale budu tě muset brzo požádat o vypsání omluvenky pro mého zaměstnavatele. Je to divné, on pořád nechápe, proč ráno chodím pozdě do práce. Ale přesto mám prosbu, nemohla by ta zelená čtyřka pro závisláky do městské části Obřany jezdit častěji?"

Tramvaj

Takto krásně vidí a hodnotí čtenářskou tramvaj Knihovny Jiřího Mahena v Brně jedna z cestujících čtenářek. Z podobných soudů a výroků máme opravdu radost, protože přímo odrážejí to, co jsme projektem zamýšleli realizovat - usnadňovat cestujícím dopravu městem, provázet je každodenním životem a do rušných ulic přinášet pohodu a optimismus. Především ale motivovat a inspirovat k četbě a návštěvě knihovny. Není toho na jednu tramvaj trochu moc? Posuďte sami...

Tramvají prostupuje knihovna a čtenářství takříkajíc všemi póry. Zvnějšku je poseta letícími písmeny, jež se stáčejí do stránek otevřené knihy, z níž plynule přecházejí do souboru 100 vyobrazených knih. Tituly, jejichž názvy si mohou zvenku cestující snadno přečíst, nejsou vybrány náhodně - jedná se o přehlídku nejpůjčovanějších knih. Jejich skladba tedy odráží vkus čtenářů knihovny a ostatní zájemce nabádá k jejich četbě. Pro ty, kdo netrpělivě vyhlížejí tramvaj na startu nového dne či jsou na jeho sklonku unaveni, pak znamená optimistické osvěžení a radost, že mohu cestovat právě tímto vozem. Jak ale plyne z textu, tramvaj toho umí mnohem více - umí ukrátit dlouhou cestu prostřednictvím nabídky pravidelně aktualizovaných knižních úryvků a tipů vycházejících z osobních doporučení zaměstnanců knihovny, pomocí QR kódů umožňuje prohlížet knihy v on-line katalogu, stahovat volně dostupné e-knihy, připojit se na profily knihovny v sociálních sítích apod. Její vnitřní pojetí vybízí k návštěvě knihovny, upozorňuje na zajímavé akce, nové služby, přibližuje dění v knihovně. Dojem knihovny je v interiéru umocněn tematickým rozlišením obsahu, což znamená, že v přeneseném slova smyslu se můžete uvnitř tramvaje ocitnout v dětském oddělení, v oddělení pro dospělé, hudebním apod.

Design tramvaje oslovuje jak běžné cestující brněnské MHD (občany města Brna všech sociálních a věkových skupin, návštěvníky, cizince, zahraniční studenty, osoby dojíždějící za prací...), tak čtenáře knihovny, kteří vítají zajímavé informace i mimo knihovnu samotnou.

Vzhledem k tradici a využívanosti tohoto typu dopravy můžeme snadno oslovit co nejširší okruh veřejnosti. Zanedbatelný není ani územní dosah - tramvaj jezdí po hlavních i okrajových trasách Brna, tudíž může působit i v odlehlejších částech města. Přes interaktivní mapu aplikace iRIS je možné sledovat aktuální trasu a polohu vozu, což jistě ocení nejeden cestovatel či čtenář.

HrnkyTramvaj čtenářů obdobně jako pobočky knihovny rozšiřuje působnost a dosah nabízených knihovnických služeb v jednotlivých částech města. Ještě těsnější propojení knihovny, všech jejích provozů (2 detašovaná pracoviště a 31 poboček) a čtenářské tramvaje umožňuje implementace nového vizuálního stylu, jež je přímo odvozen ze zdařilé grafiky tramvaje - jeho prvky najdeme v kolekci propagačních předmětů (čtenářské hrníčky, placky, magnetky, záložky, kalendáře...), ve virtuálním prostoru knihovny (web, sítě...) či na plakátech a všech oficiálně vydávaných tiskovinách.

Podpora čtenářství se neomezuje pouze na běžný provoz tramvaje. Čtoucí čtenář-cestující mohl být již několikrát mile překvapen Knižním revizorem, který jej za odměnu, že čte, obdařil drobným dárkem. S tramvají se tedy snažíme vystupovat z kamenných zdí knihovny a aktivně vycházet vstříc stávajícím i budoucím uživatelům. Naposledy tomu tak bylo u příležitosti mezinárodního setkání představitelů partnerských měst Brna a Stuttgartu, jež proběhlo v odstavené tramvaji s doprovodným kulturním a zábavným programem v dubnu t. r. Program u tramvaje zval zájemce a kolemjdoucí k posezení s knihou nad šálkem kávy, příjemnou atmosféru doplňovala hudba, dostupné byly i nové propagační předměty knihovny apod.

Zkrátka a dobře, snažili jsme se vetknout prvky spojené s knihovnou (příjemné místo k četbě, setkávání, vzdělávání, zábavě, relaxaci...) do života vozu. Podařilo se nám to?

Zdá se, že ano. Vyjeli jsme nejenom do ulic Brna, ale i za hranice města a naší země - a to úspěšně! Těšit se můžeme nejenom z uznání cestujících, ale i z krásného 1. místa, jež jsme obdrželi v mezinárodní marketingové soutěži IFLA International Marketing Award. Na tomto místě proto musíme poděkovat partnerům, bez nichž by realizace projektu nebyla možná, tedy Dopravnímu podniku města Brna a grafické firmě Kangaroo. Další podrobnosti najdete na webu knihovny www.kjm.cz/tramvaj a www.ifla.org/node/8562.

Není tedy již pochyb o tom, že čtenářská tramvaj v duchu hesla Knihovna v tramvaji - tramvají do knihovny zdařile realizuje výzvu: "Nastupte si, prosím... a staňte se našimi čtenáři."

RSS
    SKIP