2


2014

 

Vzdělávání

Čas a energie - po čem knihovnictví touží

Pracovat s veřejností v knihovnách, a to jak s dětmi při vzdělávacích programech pro školy, nebo s dospělými či dětmi, kteří přichází v podobě "čtenářů", vyžaduje čas a energii. Musíme mít obojí, abychom se mohli připravit na taková setkání - seznámení s novinkami literatury, přípravou programů nebo i jen vyladěním na ty, kteří mají přijít. Často jsou knihovnicí terapeuty, kteří vyslechnou své čtenáře, nové přátele, a ti s nimi sdílí to, co by možná neřekli ani některým členům své rodiny. Na oplátku si odnáší zajímavé knihy a pocit, že něco pro sebe opravdu udělali. V tom jsou děti i dospělí stejní. Návštěvníci knihovny ze škol (kteří tak tak trochu do knihovny musí) i návštěvníci takříkajíc dobrovolní, kteří přichází, protože sami chtějí.

Často se nám ale stává, že se nám energie nebo času nedostává. V hodně exponovaných obdobích obojího. A mohou být důvody různé - pracovní, osobní anebo, jak jinak, obojí. Velmi často se totiž starosti a problémy rády kumulují.

Abychom byli lepšími a lepšími knihovníky a knihovnicemi ve svém oboru, je pro nás důležité se dále vzdělávat a sledovat trendy. To se ale někdy lépe řekne, než přímo realizuje. Často nás přeperou statistiky, příprava akcí, odpisy a další údržba a starost o chod naší knihovny. Často nám na další vzdělávání, a to jak na naše vlastní, individuální, tak financované zaměstnavatelem, nezbývá čas ani energie. Jenže je to začarovaný kruh. Nebudeme-li se dále vzdělávat, nebudeme moci posunovat sami sebe i svůj obor dál. Nám velmi blízkou formou dalšího vzdělávání je sdílení zkušeností i trápení, které naše profese přináší. Můžeme se navzájem inspirovat a čerpat energii od našich úžasných kolegů a kolegyní. Ale pořád to neřeší otázku času. Ten nám ani tato forma sdílení nepřináší, ba naopak, čas nám bere. Ten čas, který bychom mohli věnovat věcem, které nám v knihovně unikají a které vršíme a valíme před sebou.

Centrum dětského čtenářství a Dětská knihovna Knihovny Jiřího Mahena v Brně, ve spolupráci s Mozkovým trustem KDK SKIP ČR a dalšími odborníky, vytvořila Databanku vzdělávacích programů. Prostor pro sdílení, který zároveň může ušetřit čas a dodat energii, pokud mu to dovolíme. Jedná se o elektronické prostředí určené všem knihovníkům, kteří chtějí sdílet svou dobrou praxi a své zkušenosti nebo jen hledají inspiraci pro program, který připravují. A může se jednat o konkrétní program nebo o inspiraci, když nevím, co vlastně připravit.

Po registraci do databanky, ke které stačí vyplnit několik základních údajů o knihovně, ve které pracujeme a přihlásit se přes služební emailovou adresu (z jedné adresy se může přihlašovat klidně i více knihovníků), je možné databanku bezplatně využívat. Můžeme vyhledávat programy podle navržených kritérii (věk, specifické potřeby, hodnocení programu, datum vložení... nebo rámcový vzdělávací program - to pro ty, kteří chtějí více přiblížit nabídku svých vzdělávacích programů požadavkům školy, se kterou spolupracují) a tyto programy stahovat a inspirovat se pro svou další práci. To vše pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0).

Databanka v této chvíli nabízí cca 40 programů pro děti a mládež, ale je zde i prostor pro vkládání programů pro dospělé či jiné specifické cílové skupiny: rodiče na mateřské či seniory. Vkládat může kdokoliv, kdo vytvořil nějaký program a chce a může se o něj podělit (nutný souhlas ředitele knihovny nebo jejího zřizovatele - jedná se o zaměstnanecké dílo nebo s výkonem profese související). Databanka není založená na povinnosti, ale důvěře. Důvěře v to, že budeme s programy zacházet tak, jak říká licence. Je to ale i ještě jedna důvěra, která, jak se ukázalo, je při vkládání do databanky tou nejnáročnější. A to důvěra ve zdroje, ze kterých náš program vznikl.

Často připravujeme programy na poslední chvíli a spěcháme. Program proběhne, povede se (někdy už na poprvé), ale my, přes další a další pracovní činnosti, se už k němu často nevrátíme a nedoplníme, odkud jsme obrázky čerpali, odkud jsme okopírovali text, který používáme... a čas běží a energie dochází. O tom, jak je to krátkozraké, ale zároveň jednoduché mohou vypovědět každému z nás dvě jednoduché otázky: Kolik času strávíte s přípravou jednoho programu? Můžete ten program teď vzít a předat některému kolegovi, aby jej realizoval za vás? V situaci, když... třeba vyhrajete 1 mil. korun a vyrazíte na dlouhou dovolenou. Většinou tomu tak není. A tady je "černá díra", místo, kde naše energie mizí a nedá se vrátit ani přetavit do něčeho mnohem silnějšího. Přitom to nestojí zase až tolik času. Stačí jen při přípravě programu si někam vkládat odkazy na obrázky a texty, které si stahujeme z internetu, abychom se k nim později mohli vrátit. A stejně je to i u textů a obrázků, které si kopírujeme - stačí pár minut při přípravě programu, které stačí k napsání jednoduché citace nebo poznámky, abychom věděli, odkud danou ukázku máme. To, co při přípravě besedy zabere 10-15 minut vcelku, zabere následně, po nějaké době od přípravy programu, i více než hodinu. A to je ten moment, kdy se databanka může zdát náročným podnikem.

Pravdou ale je, že databanka vznikla nejen jako prostor pro sdílení, ale i jako prostor pro naše další vzdělávání - a to jak v oblasti informačního vzdělávání, tak v oblasti počítačové gramotnosti - využívání citačních softwarů, práce s el. zdroji. Chceme-li se do toho pustit, bude nás to stát nějaký čas a energii při vstupu, ale obojího bude při využívání databanky a při vkládání do ní ubývat. Zkrátka budeme lepší a lepší a naše práce s energií a časem by se mohla zlepšit.

Databanku můžeme ale vnímat i jako prostor, kde nejen hledat nápady, ale i potencionální zajímavé přednášející pro naše knihovnické semináře, na kterých se chceme dělit o zkušenosti, které se zpracováním určitých témat máme. Semináře Centra dětského čtenářství jsou vystavěné právě na takovém sdílení, a proto vím, že o tuto formu inspirace je velký zájem. Doložit to může i knihovnická přehlídka OKnA, která právě na myšlence sdílení a inspirace praxí vznikla. A to je i myšlenka, která provází databanku.

Zkuste vzít svoji energii a čas a otevřít si stránku databanky: http://knihovnici.kjm.cz/ a objevujte nové světy naší knihovnické profese. Budete-li potřebovat jakoukoliv radu, vysvětlení, neváhejte se na nás obrátit. I my budeme rádi sdílet.

Helena Hubatková Selucká

RSS
    SKIP