2


2014

 

SKIP v akci aneb Bylo bude

Městská knihovna roku 2014 a MARK 2014

SKIP ČR a společnost SKANSKA vyhlašují další ročník soutěží Městská knihovna roku 2014 a MARK 2014. Cílem soutěží  je jednak ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb, jednak ocenit mimořádný knihovnický a informační počin mladých pracovníků knihoven a studentů do 35 let v období od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014. Cena Městská knihovna roku 2014 bude slavnostně předána spolu s cenou Ministerstva kultury ČR Knihovna roku 2014 v Týdnu knihoven (6. 10. - 12. 10. 2014). Vítězná knihovna získává cenu SKIP a SKANSKA, tj. titul Městská knihovna roku a finanční částku 70 tisíc Kč. Cena MARK 2014 bude předána v rámci Knihovnického happeningu 3. 10. 2014 spolu s finanční odměnou 35 tisíc Kč.

Další informace a podmínky najdete na: www.skipcr.cz

RSS
    SKIP