2


2014

 

SKIP v akci aneb Bylo bude

Březen - Měsíc čtenářů v Městské knihovně v Kutné Hoře

Březnovou smršť akcí jsme v naší knihovně zahájili Maratonem čtení. Ve čtecím koutku se střídali čtenáři, knihovnice a kutnohorští ochotníci. Předávali si po čtvrthodinách knihy Bohumila Hrabala "Inzerát, na dům ve kterém už nechci bydlet" a "Pábitelé" tak, aby se nepřetržitě četlo od rána do večera. Maraton podpořili i některé kutnohorské střední, základní a dokonce i mateřské školy.

Tematicky jsme březen prezentovali jako měsíc inteligence, a proto jsme pozvali Mgr. Libora Baláka s besedou "Tajemný život Leonarda da Vinci". Žáci 5. tříd základních škol se při ní dozvěděli, jaký je rozdíl mezi uměním a pseudouměním nebo vědou a pavědou.

Do naší knihovny zavítal také Doc. Richard Papík, který si pro knihovníky připravil přednášku "Strategie práce s informacemi a metody rychlého čtení". Naučil je, jak se orientovat v záplavě informací, jak posuzovat jejich relevanci nebo jak zlepšit čtecí návyky.

Vzhledem k tomu, že Kutná Hora má šanci získat nový objekt pro knihovnu, pozvali jsme Ing. arch. Jiřího Krejčíka s prezentací "Rekonstrukce knihovny". Ukázal nám vizualizaci jednotlivých oddělení i propracovaný plán okolí.

Další beseda, kterou jsme připravili pro naše čtenáře, byla o zahradách a zahradničení. Dipl. Ing. Martin Keblovský z firmy Starkl vyprávěl o realizovaných zahradách, promítal fotografie, vysvětlil podstatu svojí práce a také poradil, jak konkrétně pečovat o určité rostliny.

27. března jsme vyhlašovali Nej čtenáře každého oddělení a zároveň nejpilnější čtenářské rodiny. Slavnostního vyhlášení a předávání cen se zúčastnil starosta Kutné Hory Ivo Šanc, místostarostka Dana Vepřková a také novinář a spisovatel Stanislav Motl, který si na celý den vyzkoušel profesi knihovníka.

Posledním březnovým zážitkem byl Krajský festival poezie, který se konal v Galerii Středočeského kraje. Zúčastnilo se ho téměř 30 mladých recitátorů z celého kraje. Festivalu předcházelo představení "Všechny krásy světa", při kterém zazněla poezie Jaroslava Seiferta v dialogu Muže a ženy v podání Báry Kodetové a Marcela Vašinky.

Pro naše čtenáře jsme také připravili tematické výstavy "Inteligence", "Divadlo" a "Protektorát Čechy a Morava". Seznámili jsme je s doporučujícími samolepkami "Líbilo se čtenáři" a "Doporučuje knihovnice" a s novinkou dětského oddělení, kterými jsou tematické kufříky.

Martina Bičíková

RSS
    SKIP