1


2014

 

Informační servis

Výzkum četby a čtenářů 2013

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR se věnuje od roku 2007 systematicky výzkumům četby a čtenářů, a to na vzorku 1500 respondentů. ÚČL je organizuje ve spolupráci s Národní knihovnou ČR a s finanční podporou Ministerstva kultury. Protože výsledkům byla věnována široká publicita a v časopise už máme informaci o dalším výzkumu, položil jsem prof. Jiřímu Trávníčkovi, hlavnímu řešiteli tohoto vědeckého projektu, jen dvě otázky na okraj.

Vaše výzkumy se opakují jednou za tři roky. Dokážete odhadnout, jakou roli v četbě budou hrát v dalších letech jednotlivá média?

Vědět to, mohli bychom snadněji připravovat stavební programy nových knihoven, budou li ještě v ROP prostředky na kulturu.

Asi se to bude stále se to všechno slévat dohromady, hranice se budou rozostřovat. Už dnes je pro mnoho lidí rozhlas či televize přístupný hlavně přes internet, a to i díky archivům, které umožňují poslouchat a sledovat pořady, se kterými jsme se v reálném čase minuli. Kde se tohle slévání a prostupování zastaví, to si ale odhadnout netroufám. Určitě to v delším čase udělá i něco se čtením. a tedy i s knihovnami. Obavy ani o jedno ani druhé však nemám.

V tiskové zprávě jste uvedli, že další výzkum bude v r. 2018. Opouštíte tříletou periodicitu?

Ano, opouštíme. Periodicitu 3x3, tedy první tři roky v prvních letech, jsme si naordinovali hlavně kvůli našim knihovnickým přátelům, kteří - vidouce, v jak dynamické době se nacházíme (heslo: internet a digitalita) - chtěli mít tyto procesy podchyceny co možno podrobně. Nevíme, jaká bude dynamika dále, ale sám za sebe se utěšuji, že by se to někdy už mělo začít tříbit a usazovat, tedy snad i zpomalovat. Nadto kultura, včetně té čtenářské, se nemění tak rychle jako módy nebo politika, takže ji není nutno zkoumat tak často. Kromě toho všeho mám osobně hodně práce i na jiných polích čtenářské kultury - chci dodělat linii kvalitativní (prostřednictvím čtenářských biografií), rád bych se rozepsal i na některá dílčí témata (fenomén Betty Macdonaldové, M. Viewegh a jeho čtenáři, čtení a obíhání poezie, oběh křesťanských knih); taky teď dáváme dohromady dva mezinárodní týmy - jeden v rámci Visegrádské čtyřky, druhý v rámci celé Evropy.

S prof. Jiřím Trávníčkem hovořil Ladislav Kurka

 

RSS
    SKIP