1


2014

 

Informační servis

Vztah dospělých obyvatel Česka k e-knihám

Národní knihovna ČR ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR uskutečňuje periodicky celostátní reprezentativní průzkumy dospělé populace se zaměřením na vztah ke čtení, knihám a knihovnám. Od roku 2010 směřuje několik otázek na téma elektronických knih.

V roce 2010 jsme respondentům poprvé položili otázku, aby vyjádřili své stanovisko na názor "Nepotřebuji už knihy v podobě tištěné (papírové). Dokážu si představit, že bych je četl pouze v podobě elektronické (na obrazovce počítače, čtečky nebo na displeji mobilu)." Odpovědi byly tehdy ve vztahu k budoucnosti elektronických knih dost rezervované. Rok 2010 byl typický tím, že se začaly ve větší míře používat specializovaná zařízení na čtení elektronických dokumentů - elektronické čtečky. Čtečky přinesly celou řadu výhod oproti čtení textů na monitoru počítače nebo na notebooku a znamenaly zásadní obrat v zájmu veřejnosti o četbu e-knih. Prodej a využívání e-knih se během několika let jak v zahraničí, tak i v ČR zmnohonásobilo a proto jsme byli značně zvědaví, zda při opakovaném průzkumu v roce 2013 došlo k nějakému výraznějšímu posunu. Určitým překvapením bylo, že po třech letech zůstal postoj veřejnosti v podstatě nezměněn. V roce 2013 téměř tři čtvrtiny dospělé populace (73 %) vyjádřily svůj nesouhlas s názorem na konec tištěné knihy, naopak 12 % respondentů preferovalo spíše e-knihy a vedle toho 15 % konstatovalo, že neví.

Odpověď na tuto otázku ale výrazně diferencuje věk respondenta. V kategorii mladých lidí ve věku 15 až 24 let dosahuje preference e-knih téměř jednu třetinu (29 %). Zajímavé také je, že v této kategorii je nejvíce těch, kteří odpovídají "nevím, neuvažoval jsem o tom." V budoucnu lze tedy předpokládat, že počet těch, kteří budou preferovat elektronické knihy před tištěnými, postupně poroste.

V roce 2013 jsme poprvé položili otázku, zda respondent používá pro čtení knih nějaké technické zařízení. Necelá polovina lidí (46 %) konstatovala, že ano. Tato skupina dostala otázku, jaká technická zařízení používají pro čtení novin, časopisů a knih. Nejvíce respondentů (43 %) konstatovalo, že v různé intenzitě používají notebook nebo počítač. Značným překvapením ale bylo, že naprostá většina respondentů (v rozpětí 86 až 92 %) nepoužívá ani smartphone, tablet a ani čtečku. Zajímavé může být, jak se odpověď na tuto otázku liší u mladých lidí ve věku 15 až 24 let. Na první pohled je zřejmé, že mladí lidé používají informační technologie podstatně více, než obecná populace. Počítač a notebook v různé míře intenzity využívá 68 % mladých lidí, následuje smartphone (28 %), tablet (19 %) a čtečku (10 %). Z uvedených čísel vyplývá, že v České republice se četba e-knih zatím dotýká jen malé části populace a tomu také odpovídá i malý trh a malý objem prodejů e-knih. Není pochyb o tom, že počet lidí čtoucích e-knihy i intenzita využití e-knih bude v příštích letech narůstat, protože jsme v této oblasti doposud stále na úplném počátku. Na druhé straně nejspíš také platí, že značná pozornosti věnovaná e-knihám ze strany médií je zatím výsledkem spíše aktivního marketingu než skutečného využívání e-knih.

Vít Richter

 

RSS
    SKIP