1


2014

 

Co nového ve SKIP

Zahraniční styky

Světový knihovnický kongres v Singapuru - dokončení

Zelené knihovny - knihovny budoucnosti

V rámci tohoto programového bloku je jistě zajímavé přiblížit si knihovnu pro děti v Centrální veřejné knihovně Singapuru My Tree House - World's 1st Green Library for Kids. Knihovna vznikla jako P-P-P projekt ( National Library Board a soukromá společnot City Developements Limited. Hlavním cílem je formovat děti a mladé lidi k ekologickému přístupu k životu a vychovat z nich dospělou ekologicky gramotnou společnost. Knihovna byla otevřena 31. května 2013. Nejdůležitějšími důvody pro vznik knihovny byla právě podpora enviromentální gramotnosti. Měřitelnými výstupy ekologické výchovy jsou například recyklace, úspory energií a ochrana přírody. K tomu byla budována také infrastruktura zelené knihovny. "Hardware" se vztahuje k fyzické podstatě věcí, které děti mohou v knihovně vnímat všemi pěti smysly Recyklovatelné materiály, kvalita vzduchu a světla. Design zelené knihovny má navodit u dětí prostřednictvím pobytu v knihovně touhu po sebevzdělávání v této oblasti. "Software" se pak vztahuje k obsahové nabídce knihovních fondů, službám a programu. Celý koncept je vystavěn na těchto základech: Čtení, poznávání, optimalizace interaktivního prostoru a jeho vnímání, učení se a udržitelnost.

Mládež a knihovny

Je zajímavé si povšimnout, že v centru pozornosti veřejných knihoven celého světa je práce s mladými lidmi. Příspěvky tohoto bloku se věnovaly otázkám kompetencí, které knihovníci v pracující s touto věkovou slupinou musí v dnešní digitální době mít. Jeden z přístupů generuje sedm základních předpokladů pro úspěšnou práci: znalost cílové skupiny, administrativní a manažerské dovednosti, rozvoj knihovních fondů, schopnost vytvářet kvalitní programy, umění podpory, profesionalita a  profesní rozvoj, schopnost spolupráce a vytváření širších vztahů.

Zcela jistě by stálo za zmínku mnoho dalších programových bloků, to však již přesahuje rámec tohoto článku. Závěrem ještě doporučím věnovat pozornost dokumentu, který je výsledkem práce mnoha odborníků. IFLA Trend Report byl poprvé zveřejněn právě na kongresu v Singapuru a definuje pět hlavních rovin, které budou ovlivňovat naše informační prostředí v nejbližších 5 - 10 letech. Zpráva má nabídnout knihovníkům, politikům i veřejnosti užitečné zdroje, které pomohou lépe porozumět roli knihoven v digitálním světě.

Libuše Nivnická

 

RSS
    SKIP