1


2014

 

Co nového ve SKIP

V regionech

JIŽNÍ ČECHY

Putovní výstava Klubu tvořivých knihovníků

Václava Vyhnalová

Nedlouho poté, co jsem do elektronických konferencí vyslala informaci o příjemném ohlasu, který u nás vyvolalo instalování výstavy "Knihy, informace, internet a počítačové sítě trochu jinak", jsem byla požádána o článek do Bulletinu. Dovolte nám tedy podělit se o radost z výstavy Klubu tvořivých knihovníků i touto cestou. Jak už jsem psala, je to opravdu příjemná a inspirativní pastva pro oči. Tvořivé kolegyně (tvořivý knihovník se nevyskytl - výzva pro pány?!) se bez bázně pustily do rozličných technik a pod rukama jim vznikly úžasné dvojrozměrné i trojrozměrné výtvory - keramika všeho druhu, šperky, záložky, látkový medvídek - čtenář nebo Andělka knihovníků, filigránské drátkování, obrázky i fotografie - vše v souladu s názvem výstavy. To, že se mezi knihovníky vyskytují v hojné míře kreativci, není nic nového ani překvapivého, ale neškodí to občas představit i široké veřejnosti. Takže - máte-li možnost dopravit výstavu a instalovat ji do uzavřených vitrín, dopřejte si ji. Bližší informace podá paní Alena Volková Balvínová (e-mail: balbal@seznam.cz) a malou ochutnávku můžete shlédnout na našem facebooku:

SEVERNÍ MORAVA

Den knihovníků v Havířově

Zuzana Bornová

Poslední společenskou akcí v loňském roce byl pro oba kraje, které sdružuje RV SKIP10, Den knihovníků v Havířově, který se uskutečnil 27. listopadu. Hostitelskou knihovnou se stala Městská knihovna v Havířově, která svou roli zvládla na jedničku. Kromě zajištění bohatého občerstvení, zajímavého kulturního programu se knihovnice přichystaly i na dychtivé zástupy kolegů a kolegyň, kteří si chtěli prohlédnout nové prostory knihovny.

Kromě klasické exkurze v knihovně byla všem účastníkům setkání nabídnuta i virtuální prohlídka stálé výstavní expozice "Historie psaná uhlím". Městská knihovna Havířov byla pověřena správou a provozováním této expozice na jaře roku 2013. Výstava je rozdělena na část věnovanou městu Havířov a část hornickou, která se zabývá historií těžby uhlí na Havířovsku, zejména se věnuje historii dolů Dukla a František. Můžeme zde obdivovat nejen staré mapy, letecké snímky města z doby výstavby i současnosti, ale také i dobové fotografie. Návštěvníkům jsou k dispozici nejen knihy vztahující se k tematice hornictví a městu Havířov, ale i řada technických exponátů používaných v dole. Výstava také dokumentuje život hornických rodin i nelehkou práci horníků, včetně popisů důlních neštěstí, tak jak se dochovaly v zápisech kronik, které jsou součásti expozice a jsou k dispozici ke studijním účelům. Řada exponátů a knih je také v elektronické podobě uložená v multimediálních dotykových panelech.

Hlavním bodem letošního setkání však bylo vyhlášení 3. ročníku soutěže Knihovník/Knihovnice roku MS a Olomouckého kraje. Členské knihovny SKIPU10 mohly nominovat kolegy nebo kolegyně, kteří výraznou měrou přispěli svými aktivitami k rozvoji knihovnictví v roce 2013 v našich krajích. Hodnotící komise neměla lehký úkol, protože bylo opravdu velmi těžké vybrat z nominovaných pouze jednoho za každý kraj. V letošním roce obdržely ocenění Knihovník Moravskoslezského kraje Božena Čepová, dlouholetá knihovnice oddělení pro děti MěK Krnov a Knihovník Olomouckého kraje Lada Veselá z obecní knihovny v Radslavicích.

Příjemnou atmosféru dopoledne podtrhla folk-rocková zpěvačka Vera Muse, která se svými muzikanty vytvořila krásnou předvánoční atmosféru. V roce 2014 se těšíme na další setkání, kdy hostitelským městem bude hanácká metropole Olomouc.

CHOMUTOVSKO

SKIP 05 na návštěvě u sousedů

Martin Biša

Na začátku bylo předsevzetí udělat ještě něco v tomto roce pro naše knihovníky. A protože vím ze zkušeností, jak nádherné jsou adventní trhy v historickém centru Annaber-Buchholz, začal jsem uvažovat o výletě. A protože to měl být výlet nejenom pro radost, ale i pro nabytí zkušeností, kontaktoval jsem již v září Stadtbibliothek v Annaberg-Buchholz. Očekával jsem zájem o spolupráci, ale naši kolegové v Německu byli myšlenkou dokonce nadšeni. Postupně jsme doladili detaily a ve čtvrtek 10. prosince již autobus postupně nabíral celkem 36 knihovníků a směřoval do sousedního Německa. Naplánovaná schůzka v knihovně v 15hodin klapla téměř na minutu a my jsme byli uvedeni do přednáškového sálu knihovny - zrekonstruovaného nejstaršího domu v Annaberg-Buchholz. Ujala se nás Frau Dr. Gabriele Lorenz a v krátkosti nás seznámila s tím, jak knihovna funguje. Samozřejmě jsme měli spoustu dotazů a tak plánovaná půlhodinka v městské knihovně se natáhla na téměř dvě hodiny, ve kterých jsme si prohlédli všechna oddělení nádherně zrekonstruované budovy. I přes některé rozdílnosti jsme konstatovali, že v Německu fungují prakticky stejně jako u nás. Stejně jako u nás mají problémy s financováním a se získáváním čtenářů. Stejně jako u nás se nevzdávají a připravují pro své čtenáře stále nové a zajímavější akce. Po prohlídce jsme si vyměnili kontakty a domluvili se, že zjistíme možnosti další spolupráce. Obzvláště měly naše kolegyně z Německa zájem o výměnné soubory české beletrie. Samozřejmě, jedná se o příhraničí a česky mluvících je v Annabergu ještě stále dost.

Po odborné části následovala již individuálně část zážitková. Procházka vánočně osvětleným historickým centrem, návštěva místní mohutné katedrály byly zlatým hřebem programu, stejně jako umírněná konzumace Glühwein a Bratwurst na adventních trzích. Skoro až zamrzelo, že jsme se v šest hodin museli sejít zase u autobusu a nastoupit cestu domů. Každopádně, výlet se vydařil na výbornou.

 

RSS
    SKIP