1


2014

 

Mozaika

Klub přátel KKD vstupuje do čtvrtého roku svého trvání

Před třemi lety se sešlo asi dvacet příznivců Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově a založilo občanské sdružení s názvem Klub přátel KKD. Jako cíl si stanovili podporovat čtenářství ve všech věkových i sociálních vrstvách obyvatel, propagovat knihovnu a literaturu vůbec. Členská základna se postupně rozrůstala, takže v současné době je čtyřikrát větší než v době založení.

Klub přátel věnuje pozornost dětem - vznikl např. Projekt Babičko, čti nám, Klub podporuje celostátní projekt Den pro dětskou knihu a financuje ceny pro účastníky dětských soutěží pořádaných knihovnou. Dospělé populaci pak věnuje především Literární čaje o páté a Literární toulky.

Literární čaje o páté jsou příjemná setkávání s významnými osobnostmi české literatury a kultury. Přivítali jsme mimo jiné básníka, překladatele a písničkáře, předsedu českého PEN klubu Jiřího Dědečka s Terezií Brdečkovou, básníka a herce Miloně Čepelku, Ivo Šmoldase, nositelky Ceny Magnesia litera Petru Hůlovou a Kateřinu Tučkovou, herce, dramatika a režiséra Arnošta Goldflama, Alfréda Strejčka se Štěpánem Rakem i spisovatele Lenku Procházkovou a Michala Ajvaze. Každý z hostů zanechal v účastnících besedy nesmazatelný dojem. A ten je přivedl i k četbě knih jednotlivých autorů. V tomto roce nás čeká setkání s Janem Burianem, Ivou Pekárkovou, Milenou Holcovou a Vítězslavem Ebrem.

Rozhovor s Petrou Hůlovou

Literární toulky jsou putováním po místech spojených s životem a dílem významných osobností naší literatury a kultury. Toulali jsme se po stopách bři Mrštíků, zavítali za Jiřím Wolkrem do nedalekého Prostějova, v Čechách pod Kosířem jsme vzpomněli Josefa Mánesa a v souvislosti s ním i Františka Kožíka. V Jaroměřicích nad Rokytnou jsme navštívili Muzeum Otokara Březiny a postáli u jeho hrobu s krásnou plastikou Františka Bílka. O pár kilometrů dál v Třebíči jsme obdivovali památky zapsané v seznamu UNESCO. Jiná cesta nás dovedla do Uherského Brodu a dala nám možnost uvědomit si, jak živý je odkaz J. A. Komenského. Na Žitkové jsme si vybavili moudrost žitkovských bohyní a na Ploštině jsme vyslechli vyprávění o tragédii z 2. světové války z úst očité svědkyně, tak jak ji popsal ve své knize Ladislav Mňačko.

Z každé cesty se vracíme plni dojmů, obohaceni o nové poznatky.

Oblíbení jsou i tzv. Milovníci knih. Tento pořad jsme se rozhodli letos obohatit, a to tak, že pracovnice knihovny účastníkům podá informace o nových knihách, které rozšířily knižní fond v posledním období, a doporučí některé z nich ke čtení. Teprve potom dostanou slovo účastníci setkání, aby nabídli ostatním knihu, která je zaujala. Další setkání bude zaměřeno tematicky. V březnu budeme např. besedovat o ženských literárních hrdinkách.

Účastníci Literární toulky KKD Vyškov

Vedení Knihovny Karla Dvořáčka vítá činnost Klubu přátel. Je potěšeno, že Klub převzal většinu literárních akcí. Klub chce rovněž pomoci knihovně řešit problém poslední doby - úbytek dospělých čtenářů. Cestu vidíme v dalších zajímavých akcích, které přilákají do knihovny nové čtenáře, ale také v osobních kontaktech.

Nezbývá než si přát, aby spolupráce Klubu přátel a Knihovny KD byla i nadále přínosná a plodná.

Mgr. Libuše Procházková

 

RSS
    SKIP