1


2014

 

Atlas

Nové knihovny na severní Moravě

Krajský úřad Moravskoslezského kraje a MSVK Ostrava připravily v roce 20O13 sličnou publikaci Knihovny Moravskoslezského kraje v novém. Je věnována 28 vybraným knihovnám, které za posledních deset let získaly nové prostory. Každé z nich jsou věnovány dvě až čtyři stránky a několik barevných fotografií. Protože znám jen několik málo z nich, věnuji se jen jednomu objektivnímu údaji - počtu výpůjčních hodin.

Publikace si vybrala 6 městských knihoven, 4 pobočky Knihovny města Ostravy, 13 obecních a místních knihoven, 4 muzejní, galerijní a školní knihovny a literární kavárnu a čítárnu v Českém Těšíně.

Městské knihovny vykázaly 52 až 20 výpůjčních hodin týdně, nejméně Městská knihovna Odry - 22 hodin při 2 zaměstnancích a Městská knihovna Vítkov 20 hodin při 2,6 zaměstnancích. Z obecních a místních knihoven největší počet výpůjčních hodin vykázaly knihovny Dolní Lutyně - 22,5 s 0,88 zaměstnance a Kozlovice 20,5 také s 0,88 zaměstnance. Je tak vidět propastný rozdíl ve vztahu k obyvatelům místa, navíc ve Vítkové ze čtyř výpůjčních dnů mají otevřeno jen jednou do 18 a jednou do 17 hodin.

2 výpůjční hodiny týdně v Místní knihovně ve Chvalíkovicích (0,05 zaměstnance) zrcadlí rozpor v možnostech našich knihoven. Máme je v téměř každé obci, ale mnoho z nich je téměř nepřístupných. Chvalíkovská knihovna byla rekonstruována se značnými finančními prostředky (107,5 tis. Kč na vybavení, cca 12 mi. Kč bylo vynaloženo na celou budovu), ale už další finance asi nenašla obec pro rozšíření pracovního úvazku v knihovně.

Zaujala mne odpověď žabeňské knihovny na dotaz Byla splněna vaše očekávání? Ne zcela - neměli jsme možnost vstoupit do projektu. Špatně udělané osvětlení, chybí klimatizace, kuchyňský kout není oddělen od půjčovny. Další příklad přehlížení názorů knihovníků se strany investora či projektanta. (Projektantská firma byla e-mailem požádána o vysvětlení, ale nereagovala.)

Publikace názorně ilustruje trend v českém knihovnictví po roce 1989: trvalé, i když přece jen pomalé zlepšování prostředí v českých knihovnách.

Ladislav Kurka

RSS
    SKIP