1


2014

 

Atlas

Knihovna nová - chromová

Pobočka Pražské sídliště Městské knihovny Tábor

Pobočka Pražské sídliště Městské knihovny Tábor

V době, kdy jsem studovala knihovnictví na FF UK a pracovala v Městské knihovně v Praze (léta 2001-2008), jsem měla to štěstí, že jsem navštívila na různých exkurzích a výletech několik nových nebo nově rekonstruovaných knihoven - velkých i malých. Společně s dosavadní zkušeností s knihovnou v Táboře (rekonstrukce v 90. letech) a univerzitní knihovnou FF UP v historické Zbrojnici mě utvrdily v tom, že knihovny s kovovými regály, umakartovými stolky a igelitovými ubrusy, kde barva reziví a prýská, již neexistují. Ba naopak, že všechny knihovny jsou nové, chromové (aluze na píseň Uhlíře a Svěráka - Neopouštěj staré známé pro nové).

Moje představa se zbortila jako domeček z karet, když mě po mém nástupu do Městské knihovny Tábor na jaře 2012 provedly kolegyně pobočkami naší knihovny a ukázaly některé knihovny vesnické z bývalého okresu Tábor. Mezi knihovny neodpovídající dnešním představám a požadavkům patřila i pobočka Pražské sídliště v místní základní škole. Jednalo se o klasickou sídlištní pobočku určenou především obyvatelům tohoto místa a také žákům školy. Knihovna byla umístěná v zadním traktu základní školy v prvním patře v bývalé třídě pro praktické vyučování. Přístup do knihovny byl orientačně velmi komplikovaný, s mnoha bariérami schodiš, neutěšenost prostor kromě starého nábytku dotvářela i velkoplošná okna v zoufalém stavu, špatná podlahová krytina, zatékání stropem z ploché střechy apod.

Naštěstí hned na jaře 2012 mě oslovil tehdejší ředitel školy s myšlenkou přesunout knihovnu do blízkosti hlavního vchodu školy do bytu po školníkovi. Tento nápad přinášel několik výhod: bezbariérový přístup do knihovny přímo z ulice a zároveň vstup ze školy pro žáky a učitele, vidinu na rekonstrukci prostoru v zajímavé místo a tím pádem zviditelnění a zpřístupnění knihovny pro širokou veřejnost. Objevila se i nevýhoda, která se následně ukázala jako klíčová. Nabízený prostor byl zhruba o 1 metrů čtverečních menší.

Během celého roku 2012 probíhala nelehká jednání u zřizovatele knihovny i školy (Město Tábor), na jednání zastupitelstva města apod., kde bylo třeba vyvrátit několik obav: 1. obavu z menšího prostoru (nebude knihovně stačit), 2. obavu z faktu, že finance, které byly určeny na rekonstrukci knihovny z financí určených pro Odbor školství, nejsou primárně určeny škole a vzdělávání a 3., že by škola mohla prostor využít efektivněji. Naštěstí zpracovaný stavební projekt obavy rozptýlil a na jaře 2013 proběhlo výběrové řízení malého rozsahu na provedení stavebních úprav. Ty byly dokončeny v červnu 2013.

Třípokojový byt s kuchyňkou byl proměněn ve funkční světlou knihovnu. Bohužel prostor ve výsledku zmenšilo ještě původně neplánované sociální zázemí pro handicapované, které nebylo možné z veřejného prostoru vynechat. Díky nedostatečné komunikaci s městem, které bylo zadavatelem a financovalo přestavbu, se nám nepodařilo uhlídat podobu zázemí za výpůjčním pultem, které je podobné spíše čajové kuchyňce než pracovnímu prostoru.

Starost nám udělaly i knihovní regály. Nechali jsme je vyrobit opět na základě zakázky malého rozsahu. Vítězem se stala firma, která neměla zkušenost s výrobou tohoto typu regálů, což byla neodpustitelná chyba zadávací dokumentace. Nechali jsme vyrobit jak regály vysoké, tak i nízké, aby se opticky a prakticky oddělila část knihovního fondu pro dospělé a pro děti. Zvolili jsme regály z dřevotřísky ve světlém laminu s doplňky hráškově zelené (záda regálů a některé police). Po naplnění polic se ukázalo, že nesplňují požadavek nosnosti a prověšují se, toto jsme následně u firmy reklamovali a ta se pokusila o nápravu, což se víceméně povedlo.

Pobočka Pražské sídliště Městské knihovny TáborPřes všechny uvedené strasti jsme 2. 9. 2013 v první školní den otevřeli novou pobočku za široké účasti místních politiků a žurnalistů. Provoz knihovny přišel zahájit jak pan starosta Jiří Fišer, tak místostarostka pro kulturu Lenka Horejsková a další radní a zastupitelé. Po tomto oficiálním zahájení oslavily novou knihovnu svým vlastním křtem na začátku října i samotné děti ze školy. Kmotry knihovny se staly páté třídy a následně v knihovně přivítaly všechny čerstvé prvňáčky.

Knihovna je vedená jednou knihovnicí, má otevřeno čtyři dny v týdnu celkem 27 hodin. Nabízí a provádí knihovnicko-informační lekce a besedy pro žáky základní školy a nedaleké mateřské školy. Spolupracuje s domovem seniorů G-centrum a Mateřským centrem Radost. Nabízí knižní fond pro dospělé a děti včetně periodik a stolních her. Samozřejmostí je přístup k internetu. Knihovna má rozlohu 98 m2, z toho 5m2 sociální zázemí a 8m2 zázemí u výpůjčního pultu a nabízí fond o velikosti 15800 svazků. Od otevření pobočky v novém prostoru, tzn. od 2. 9.  2013 do 6. 11. 2013 navštívilo knihovnu 1330 čtenářů, ve stejném období v roce 2012 to bylo 864. Nárůst návštěv je především u dětí do 15 let. Stavební rekonstrukce stály zhruba 1,1 mil. Kč, vybavení (regály) cca 90 tis. Kč. Výpočetní technika byla použita stávající.

Jsme velmi rádi, že se podařilo vylepšit, zpříjemnit a přiblížit prostory pobočky Pražské sídliště lidem z jejího okolí a žákům a učitelům školy. Jsem ráda, že se naší pobočce daří nabízet zajímavé možnosti svým čtenářům a nyní v jasných a "chromových" barvách, pro které je možné zapomenout na zašlou šeď toho, co už není. Děkujeme za to.

Pobočka na webu naší knihovny

Eva Měřínská

Autoři fotografií: nahoře Štěpán Klíma, dole Miroslav Homolka

 

RSS
    SKIP