1


2014

 

Děti (ne)čtou

Daruj knihu!

Městská knihovna v Klášterci se v pátek 14. 2. připojila k celosvětovému dni darování knih (bookgiving day). Knihovnice vybraly několik knih, které potom spolu s vedoucím darovaly na dvě místa, kde knížky ještě udělají hodně radosti. Prvním z nich byla ubytovna Naděje, ve které žijí ti méně šťastní z nás. Dospělí, děti, senioři. Sociální pracovnice azylového domu nás přijaly velice mile. Tématický mix knížek, které jsme vybrali, rozšíří jejich knihovničku. Druhým místem, kde jsme darovali knihy, bylo dětské oddělení nemocnice v Kadani. Po domluvě s panem ředitelem Josefem Maškem (abychom nepřišli nevhod) jsme se zastavili i zde. V nemocnici jsme chtěli nejenom knihy darovat, ale dětem po obědě i přečíst pohádku. Bohužel, tedy vlastně bohudík, oddělení zelo téměř prázdnotou. A tak jsme předali knížky sestřičkám a dvěma dítkám, které na oddělení ještě byly. I zde měli z nečekaného daru radost. Ještě jsme se sestřičkami a paní primářkou Kotalíkovou pohovořili o čtenářství dětí a už jsme se opět vraceli do knihovny otevřít netrpělivým čtenářům. Byl to pěkný den.

Martin Biša

 

RSS
    SKIP