1


2014

 

SKIP v akci aneb Bylo bude

Zámky na Loiře 2. - 8. června 2014

Frankofonní klub SKIP připravil pro své členy tradiční zájezd do Francie, tentokrát na zámky na Loiře 2. - 8. června 2014.

Loira je se svými 1200 km nejdelší a nejmajestátnější řekou Francie. V jejím širokém údolí rostly od 9. st. první pevnosti na obranu před Vikingy, které byly v 11. st. nahrazeny hrady se silnými zdmi, cimbuřím a padacími mosty. Když v 15. st. obranná funkce ztratila opodstatnění, byly tyto stavby vystřídány renesančními paláci, často s překrásnými zahradami, které byly postaveny za účelem šlechtických a královských radovánek a vystavování moci peněz.

Program zájezdu:

Orleans, Chambors, Cheverny, Blois, Blois, Chenonceaux, Ambois Ussé, Vilandry, Tours, Azay de Rideau, Abbay de Fonteurand, Paříž

 

 

 

RSS
    SKIP