1


2014

 

SKIP v akci aneb Bylo bude

SKIP a Goethe-Institut

SKIP a Goethe-Institut napsaly novou kapitolu své spolupráce 26. února  2014, kdy uspořádaly společný seminář Komunikační strategie pro knihovny. Seminář se konal u příležitosti pracovního setkání Výkonného výboru EBLIDA v Praze, svazu zastřešujícího evropské knihovny. Hlavními referujícími byli Klaus-Peter Böttger, prezident EBLIDA a ředitel Městské knihovny v Essenu, a Mag. Gerald Leitner, člen Výkonného výboru EBLIDA a jednatel Svazu knihoven Rakouska. Dalšími referenty tohoto semináře byli Elisabeth Sträter, ředitelka Městské knihovny při Vzdělávacím kampusu n Norimberku a RnDr. Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze, a Lenka Hanzlíková, tisková mluvčí této knihovny.

Zajímavý seminář navštívený asi stovkou českých knihovníků vyvrcholil večer recepcí pro účastníky semináře na velvyslanectví Spolkové republiky Německo za přítomnosti velvyslance Detlefa Lingemanna. Bylo to prvně v historii SKIP, kdy jeho členové byli přijati na cizím zastupitelském úřadu v Praze.

Spolupráce SKIP a Goethe-Institutu bude pokračovat v říjnu letošního roku exkurzí do některých velkých německých knihoven. Podrobnosti budou oznámeny ve 2. čísle Bulletinu SKIP.

 

RSS
    SKIP