1


2014

 

SKIP v akci aneb Bylo bude

Kniha ve 21. století

Ve dnech 5. a 6. února 2014 se konal v Opavě už tradiční - desátý - ročník knihovnické konference Kniha ve 21. století. Pořadateli byli regionální výbor SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje, MSVK Ostrava, MZK Brno a Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké Fakulty Slezské univerzity, který byl hybatelem celé akce.

Také účast byla tradiční - na 160 odborníků a studentů převážně z Moravy, odkud také pocházela většina referujících. Další referáty zazněly od pracovníků ÚISK a Národní knihovny a také ze Slovenska.

Více než třicet příspěvků bylo možno zařadit do tří oblastí: informace o výzkumné činnosti, zkušenosti z knihoven a studentské práce. Na hodnocení je zde málo místa - proto jen pár postřehů. Příspěvky zůstaly věrné zaměření i minulé konference a jako jejich společného jmenovatele možno označit Budoucnost knihoven - trendy a směry.

Z tohoto hlediska nejvíce zaujal referát Dr. Bohdana Stoklasové (Knihovna AV ČR) o vývoji projektu na centrální portál českých knihoven KNIHOVNA.CZ. Portál zastřešující fondy a služby českých knihoven by měl být zcela funkční v roce 2012, kdy by měl uživatel získat hledaný dokument kdykoliv, odkudkoliv kamkoliv. Náročné cíle ovšem znamenají dlouhou cestu, dy roku 2015 by měl být vybrán dodavatel a zahájen pilotní provoz v zakládajících 14 knihovnách.

Doc. Pavel Rankov z Bratislavy přednesl podle mého názoru velmi zajímavou a ještě k tomu vtipnou sondu do informačního chování 65 mladých lidí. Toto chování označil jako multitasking. Ale i starší mohu potěšit: koukáte-li na televizi a máte puštěný počítač - i vaše chování je multitaskingové (nebo jen duotaskingové?) U mladých lidí se stále více prosazuje tendence sdílet najednou více informačních a komunikačních zdrojů - a pokud kniha není dostupná elektronicky, má menší šanci, že se k ní mladý člověk dostane.

Dr. Richard Papík (ÚISK) uvažoval o budoucnosti knihoven a přišel se zajímavou myšlenkou: k tématu je třeba studovat zdroje z neknihovnické, tedy komerční sféry. Předpověděl, že knihovny budou jiné, hodně digitální, ale zůstanou.

Z referátů o zkušenostech knihoven vybírám dva: Blanka Tauberová přibližovala sedlčanskou komunitu, která zaznamenává dík pestré činnosti městské knihovny možná české rekordy: 36,5% dospělých registrováno v knihovně, u dětí to je dokonce 68%. O vynalézavé činnosti vsetínské knihovny referovala v přednášce Jak na čtenáře Kateřina Janošková. Více se ode mne nedozvíte, protože v příštím čísle Bulletinu SKIP najdete podrobnosti.

Konference představila i další knihovny - např. z Ostravy, Karviné a Českého Těšína. S řadou účastníků jsem se shodl, že konference měla vynikající úroveň.

Ladislav Kurka

RSS
    SKIP