1


2014

 

SKIP v akci aneb Bylo bude

Týden knihoven 2014

V letošním roce proběhne ve dnech 6. - 12. října již 18. ročník celostátní akce Týden knihoven, kterou vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků. SKIP se tentokrát rozhodl věnovat v jejím průběhu pozornost především muzejním knihovnám.

Muzeím a jejich knihovnám se zde nabízí možnost využít rozsáhlé mediální kampaně, která celou akci každý rok doprovází a představit naši činnost, rozsáhlé fondy i služby odborné knihovnické veřejnosti a především našim badatelům a uživatelům. Předseda SKIP Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. a předseda Asociace muzeí a galerií PhDr. Luděk Beneš se dohodli, že jako hlavní téma pro muzejní knihovny bude využito letošní celosvětové téma - 100. výročí začátku 1. světové války. AMG připravila pro letošní rok celomuzejní kampaň s názvem VELKÁ VÁLKA, která má samostatné webové stránky a kde již česká muzea zaregistrovala 60 připravených akcí. Muzejní knihovny se mohou zapojit a připravit pro letošní TÝDEN KNIHOVEN různé akce (workshopy či dílny pro školy, besedy pro veřejnost) např. nad dobovým regionálním tiskem nebo se sběrateli památek na 1. světovou válku. Při této příležitosti je možné vyzvat obyvatele regionů, badatele z muzejních knihoven, sběratele a členy místních spolků zabývajících se tematikou 1. světové války, aby do muzejní knihovny přinesli vlastní fotografie, pohlednice, dopisy z fronty, zápisníky a památníky a obohatili tak připravený program nebo dokonce sbírky muzea.

Věříme, že letošní ročník Týdne knihoven prvně v historii přiláká více než 500 registrovaných knihoven!

 

RSS
    SKIP