4


2013

 

Co nového ve SKIP

V regionech

REGION JIŽNÍ ČECHY

Podzimně jsme se sešli podvacáté... aneb Malé podzimní setkání ve Velešíně

Václava Vyhnalová

Velešínská knihovna přivítala účastníky MPS útulným prostředím a příjemnými knihovnicemi, o chutném občerstvení nemluvě. Brzy zavítal i pan starosta Mgr. Josef Klíma, který pohovořil o situaci ohledně rekonstrukce knihovny, o využívání grantů a potýkání se s úřední mašinérií. Zaslouženě obdržel v zastoupení města jihočeské knihovnické ocenění Librosaurus, stejně jako bývalá paní knihovnice Vlasta Szabová, která má, jak jsme se dozvěděli, lví podíl na současné podobě knihovny. Nechybělo ani tradiční předání praporu jihočeského SKIPu za zvuků Smetanovy Vltavy - z rukou borovanské knihovnice Magdy Hluštíkové ho převzala vedoucí velešínské knihovny Mgr. Kamila Stehlíková, ta ho bude opatrovat do příštího podzimního setkání.

Následovala procházka Velešínem ke kostelu sv. Filipa a Jakuba, který původnímu účelu neslouží již od doby vlády Josefa II. V 18. století byla chrámová loď přestavěna na dva obytné domy, v presbytáři zřídili nemocnici a v sakristii šatlavu! V dalších letech se tu vystřídala pošta, úřadovna MNV, archív i sklad CO atd. Dnes je ovšem situace jiná - prošli jsme celý objekt, zrekonstruovaný za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj (ROP Jihozápad) na úžasné multikulturní zařízení a kochali jsme se. Infocentrum, galerie, muzeum, obřadní síň, kavárna Jakub i bývalá hasičárna upravená na společenskou místnost - vše nápaditě provedeno, vybaveno a upraveno. Nejobdivovanějším se stal historický model města Velešína, který zhotovil pan Zdeněk Korbela - ten se nám stal zanedlouho průvodcem pro další část večera a provedl nás nejstarším domem Velešína, zvaným Kantůrkovec. Je zde dochována část někdejší fary - domu altaristů, kněží, kteří se starali o duchovní život a školství ve farnosti, plně funkční černá kuchyně a unikátní galerie naivního umění manželů Šítalových. Ve sklepních prostorách bývá vystavován Velešínský betlém, na který, jak nás nalákaly věci znalé kolegyně, prý rozhodně stojí za to se přijet podívat!

Večer na internátě po chutné a vydatné večeři se nesl v pohodové atmosféře veselých "historek z natáčení" a sobotní ráno už nás zastihlo na cestě do Pořešína, kde z hustého lesního porostu postupně vykukuje zřícenina hradu a kde bylo v r. 2012 otevřeno Hradní muzeum. Obdivuhodným průvodcem nám zde byl pan Radek Kocanda z občanského sdružení Hrady na Malši. Třebaže zrovna vrcholily přípravy na akci "Chlapi vaří, ženy pijou", výklad neošidil a vzal nás na výlet do historie, kde se nám moc líbilo. Potom jsme si vše prošli, prolezli, kochali se výhledy na řeku Malši, pohovořili s kovářem i s lapky... a pak už jsme museli Pořešín opustit, čekala nás křížová cesta kolem Římova, "naťuknutá" už z dřívějších návštěv, ale poctivě zastavení po zastavení jsme si ji prošli až teď - byla to krásná procházka od Lorety, úvozovou cestou, lesíkem i břehem řeky, s mírným adrenalinem, když jsme uskakovali před rozjetými cyklisty s mapkami (konal se orientační závod).

V Římově nás ještě čekal oběd a pak stíhací jízda do Českých Budějovic, abychom "chytli" spoje domů. Můžeme konstatovat, že dvacáté MPS se velmi vydařilo a těšíme se na shledanou za rok :-)

Region Liberecko

Přípravy setkání

Dana Kroulíková

Liberecký region finišuje s přípravou tradičního setkání knihovníků Libereckého kraje - setkání, na které zveme širokou knihovnickou veřejnost, neomezujeme se jen na členy naší organizace. Zajímavým programem a ve sváteční předvánoční atmosféře se snažíme oslovit naše kolegyně/kolegy, upozornit na význam naší profesní organizace, poukázat na výhody členství atd. Letos již podruhé bude součástí programu našeho setkání i udílení Ceny Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje. Letos však poprvé pod záštitou náměstkyně hejtmana Libereckého kraje, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch PhDr. H. Maierovou. Před námi je tedy i neobyčejně náročné (víme z loňska) rozhodování o tom, kdo si letos naše ocenění odnese, kdo se stane Knihovníkem/Knihovnicí roku 2013 Libereckého kraje. Nominace přicházejí nejen z knihoven, ale zejména od starostů nebo zástupců obecních úřadů, a to je pro nás neobyčejně dobrá zpráva - naši zřizovatelé působení knihoven sledují a práce knihovníků si váží!

REGION SEVERNÍ MORAVA

Akce RV SKIP10 v roce 2013

Zuzana Bornová

RV SKIP10 v roce 2013 rozdělil 10 000 Kč na realizaci kulturně výchovných projektů v menších členských knihovnách. Na finanční přilepšení pro své aktivity dosáhly knihovny v Klímkovicích (projekt Za poznáním s kufříky), Hranicích (projekt Po stopách Cyrila a Metoděje), Pavlovicích (dílna pro děti Jak vzniká kniha) a Bohuňovicích (projekt Moje nejoblíbenější pohádkové postavičky).

V roce 2013 byly realizovány granty také za finanční podpory VV SKIP. Mezi organizačně nejnáročnější bezesporu patřilo Republikové setkání seniorů v Šumperku. Aktivní pobočka Klubu dětských knihoven připravila pro "klubkové" knihovny dva zajímavé semináře. V rámci vzdělávání knihovníků se konalo ve středu 24. 4. 2013 v Městské knihovně v Havířově jarní setkání KDK SKIP10, kterého se zúčastnilo 50 pracovníků dětských oddělení krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Jednalo se o odborný seminář Reportážní fotografie aneb Jak fotografovat knihovnické akce. Workshop vedený lektorem Markem Džupinou byl rozdělen na dvě části, v teo­retické části získali účastníci základní znalosti a v praktické části došlo na vyzkoušení teoretických poznatků v praxi. Poté lektor následně zhodnotil pořízené snímky a vysvětlil případné chyby.

Na jarním setkání došlo také k nové volbě předsedkyně KDK SKIP10. Tou se jednohlasně stala Marika Zadembská - knihovnice dětského oddělení MěK Třinec, která nahradila odstupující Danu Kochovou. Druhý seminář, který proběhl v říjnu v knihovně v Mostech u Jablunkova, se zabýval aktuálním problémem sociálních sítí a možných rizik. I přes to, že bylo setkání až na konci republiky, přijelo 44 knihovnic z Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Na programu bylo hned několik zajímavých témat. Po organizačních záležitostech, kdy se knihovnice věnovaly plánovaným akcím, seminářům a projektům na rok 2014, dostala slovo paní Lucie Dymáčková z Knihovny Jiřího Mahena v Brně, která velice podrobně představila nový projekt Klubu dětských knihoven ČR - elektronickou databanku programů. Dalším lektorem byl pan Slavoj Raszka ze společnosti ACET, který měl dvouhodinový, velice intenzívní seminář na téma Facebook a hrozby IT technologií. Podrobněji se pak dále věnoval facebooku, kyberšikaně a kybergroomingu a sextingu. Je to téma velice obsáhlé. Mnohé knihovny tak získaly aktuální téma, které může být odprezentováno v jejich prostorech nejen dětem, ale i rodičům a pedagogům.

Projekty uzavírá seminář v Městské knihovně v Přerově 13. listopadu Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství - II. V přednášce Kateřiny Homolové se knihovníci seznámí s výsledky z výzkumů uskutečněných v letech 2011-2012 a následně v navazujícím výzkumu z roku 2013, které proběhly mezi žáky šestých a devátých tříd základních škol a zaměřily se na jejich postoj ke čtenářství a čtení obecně. Další přednáška o současné literární tvorbě pro mládež pomůže posluchačům se zorientovat v současné knižní produkci pro děti a mládež. Hlavní pozornost bude věnována příběhové próze ze života dětí. Posledním tématem semináře bude komiksová literatura pro děti. Účastníci se seznámí s tituly českých, anglo-amerických a frankofonních autorů.

Poslední, spíše společenskou akcí, v letošním roce pro oba kraje, které sdružuje náš RV SKIP10, bude Den knihovníků v Havířově, který proběhne 27. listopadu. Kromě kulturního programu zde také RV SKIP vyhodnotí nejlepší knihovníky MS a Olomouckého kraje.

Pro rychlejší informovanost členské základny zřídil náš RV také účet na facebooku a twiteru.

V roce 2014 se bude RV SKIP10 podílet na Konferenci Kniha 21. století, která proběhne v Opavě na počátku února. RV SKIP10 připravuje také zájezd do Nymburku a v plném proudu je i příprava projektů na rok 2014. Zde chceme navázat na osvědčené projekty z letošního roku Kritické myšlení II, Literatura pro děti a mládež III, dvě setkání KLUBKA.

Klub dětských knihoven chce také zorganizovat soutěž pro dětské čtenáře Hry bez hranic.

RSS
    SKIP