4


2013

 

Co nového ve SKIP

Z ústředních orgánů

Z předsednictva VV SKIP 25. 9. 2013

 • Proběhlo zhodnocení valné hromady v Brně.
 • Vrcholí přípravy Týdne knihoven a tradičního udělováním titulů Knihovna roku 2013 a Městská knihovna roku 2013, dále happeningu v Kolíně (20. 9. 2013) a soutěže MARK 2013. Ale kde bude happening v roce 2014? Nymburk jako pocta Bohumilu Hrabalovi či zvítězí jiné pojetí akce?
 • Výjezdní zasedání VV SKIP se uskuteční 7. - 8. 11. 2013 v Ústí nad Labem.
 • Do 5. 11. 2013 se mohou elektronickým formulářem podávat žádosti do projektu SKIP Cyklus mimoškolního vzdělávání. Dotace MK ČR K21 není dostatečně financována, hledáme dalšího sponzora.
 • Studijní cesta po rakouských knihovnách se bude konat v termínu 28. 10. - 1. 11. 2013. Cílem budou nové knihovny v Linci, Salzburgu, Grazu, Vídni a St. Pöltenu.

Z předsednictva VV SKIP 23. 10. 2013

 • Týden knihoven 2013 je za námi. Začínají přípravy Týdne knihoven 2014 a otázky kolem happeningu 2014 trvají.
 • Šestý ročník Knížky pro prvňáčka bude vyhlášen v listopadu 2013. Připravena je knížka Abeceda od Magdaleny Wagnerové a Pavla Sivka. Stejně jako v loňském roce na vydání přispěje nadace Čtení pomáhá částkou 100 tis. Kč. Pokračují jednání s dalšími případnými sponzory.
 • Schválen byl projekt ÚZS Bipartijní dialog, který by měl probíhat v letech 2014-2015. Projekt je určen zaměstnancům, zaměstnavatelům i odborům. Je zaměřený na to, jak by se měly změnit profesní podmínky v souvislosti s věkovým průměrem zaměstnanců v horizontu 20-25 let. Budou probíhat odborné semináře a šetření. Všechny aktivity budou pro účastníky zdarma. Garantem za knihovníky bude opět kol. Houšková. První seminář, určený pro SČ kraj, proběhne 5. 12. v Národní knihovně ČR, v ostatních regionech se budou semináře konat v průběhu roku 2014. Dále se v rámci UZS připravuje návrh projektu Návrh sociálního dialogu v oblasti kultury a sociálních služeb na období leden 2014 - červen 2015. O projektech informují knihovnické elektronické konference.

Z VV SKIP 7. - 8. 11. 2013

 • Zasedání Výkonného výboru SKIP bylo výjezdní a proběhlo v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem.
 • Kontrola plnění programového prohlášení SKIP.
 • Informace ze sekcí a regionů jsou podkladem pro Výroční zprávu SKIP ČR za rok 2013.
 • Důležitý je plán a termíny akcí pro rok 2014. Registrujte své akce v databázi na http://old.stk.cz/Akce/! Jedině tak se vyhneme (nebo významně snížíme) střetu termínů. Není možné, aby se v jednom termínu konalo více i vrcholných akcí.
 • Jak již bylo avizováno, musí se SKIP ČR vypořádat se změnami v Občanském zákoníku, který vejde v platnost 1. 1. 2014. Do dvou let musí být přepracovány Stanovy SKIP ČR, aby OZ vyhovovaly. To je velký úkol pro VV.
 • Součástí výjezdního zasedání byla exkurze ve Vědecké knihovně J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a odborný seminář věnovaný benchmarkingu knihoven a problematice výzkumů v českých knihovnách.
RSS
    SKIP