4


2013

 

Do rámečku

Soutěž MARK 2013 - PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá

Laďka Z. Suchá patří bezesporu k jednomu z pilířů, na kterých stojí odbornost Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU. Svá studia neměla nikdy zaměřená jen jedním směrem a na jednu školu - studovala sociologii, mezinárodní vztahy a evropská studia, aby následně zůstala u oboru, který je jejím srdcovým - Informační studia a knihovnictví. Podobné to má i se svým profesním zaměřením. Na Kabinetu informačních studií a knihovnictví (KISK) dostala příležitost podílet se na projektu Partnerská síť informačních profesionálů (PARTSIP). Projekt byl zaměřen především jako partnerský projekt a Laďka si během svého působení ověřila, že síťování, propojování profesionálů z akademického a komerčního světa, seznamování zajímavých lidí navzájem je jedna z věcí, ve které vidí největší smysl své práce. Další velkou oblastí, ve které se s Laďkou můžeme profesně setkat, jsou výzkumy. Kromě výuky předmětů týkajících se metodologie výzkumů, kterou Laďka na KISKu vede už několik let, byla nebo je mentorkou studentských týmů, jejichž téma se k výzkumům vztahovalo, např. Vyzkumy.knihovna.cz nebo MyS3.cz. Je také spoluautorkou projektu 100metod.cz, ve kterém představuje širokou škálu výzkumných metod. Věnuje je inovaci služeb a snaží se o propagaci výzkumů v knihovnách. Své další aktivity také řeší v rámci Sekce experimentálního knihovnictví. Dálkově studuje doktorský program Knižničná a informačná veda na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Ladislava Zbiejczuk Suchá získala ocenění MARK 2013 (Skokan roku).

Iva Zadražilová

Ladislava Zbiejczuk Suchá

RSS
    SKIP