4


2013

 

Do rámečku

Litvínovská knihovna proměnila po rekonstrukci činnost a získala státní cenu za Významný počin

Dne 18. 11. 2013 oslavila Městská knihovna Litvínov 107 let své existence. Rok 2012 byl prvním rokem činnosti v novém provozu po rozsáhlé rekonstrukci.

A co že se v knihovně změnilo? S nadsázkou se dá říci, že kompletně všechno...

Úplně se proměnila např. činnost nového dětského oddělení, která má podstatně více prostoru než ve staré budově. Dětem nabízí více místa s knihami, studovnu se šesti počítači a relaxačními zónami. Novou službou oddělení je dětská herna, která je dopoledne k dispozici informačně vzdělávacím lekcím pro všechny typy škol a odpoledne pro volnočasové aktivity dětí. V Litvínově totiž chybí centrum volného času i dům dětí, tak knihovna některé tyto aktivity nahrazuje. Herna nabízí moderní techniku jako je hrací konzole Wii, taneční podložka, projektor, či wi-fi zóna. Na hrací konzoli mohou děti provozovat pohybové aktivity i v prostoru knihovny - např. skoky na lyžích, fotbal, box, golf, aerobic, tenis apod. Oblíbené jsou i turnaje v jednotlivých disciplínách.

V herně je ale také pracovní zóna, kde knihovníci pořádají pro děti různé soutěže a tvořivé dílny, např. paličkování, korálkování, malování, modelování či vyrábění různých předmětů.

Při dětském oddělení vznikl i ekologický klub dětí s názvem Rangers Litvínov, kam chodí děti za zábavou, ale zároveň dělají prospěšné věci. Pomáhají zvířatům v zajetí i volné přírodě, ale také např. i nemocným lidem či seniorům. Od března 2013 se klub sloučil s kynologickým kroužkem Městského útulku pro psy Litvínov. Setkávání nyní probíhá jednou za čtrnáct dní v knihovně a jednou za čtrnáct dní v útulku. To je mezi knihovnami určitě rarita.

V pohodlné herně se děti ještě scházejí v herním klubu, kde mají k dispozici řadu deskových her nebo si samy organizují hry strategické.

Pro mládež 13+ vznikl v knihovně klub TEENZONE, který mladým lidem nabízí různé zájmové aktivity právě v prostoru herny. Např. kurz líčení pro mladé slečny, besedu o graffiti s praktickými ukázkami v atriu knihovny, turnaje ve stolním fotbálku, besedy s aktivními sportovci čtyř různých bojových umění apod.

Knihovna nezapomíná ani na program pro hendikepované děti ze speciální školy. Chodí do herny pravidelně se školní družinou. Knihovníci pro ně vytvářejí zajímavý program, který je pobaví a zvládnou ho v rámci svých možností.

Děckaři také rozšířili náplň letního příměstského tábora a nově organizují trampský tábor s přespáním dětí ve stanu v přírodě.

Ovšem i dospělá veřejnost si ve svém oddělení přijde na své. Hodně prostoru na relaxaci, na knihy, či přístup k internetu a časopisům v čítárně a studovně splňuje vysoké nároky uživatelů.

Litvínovská knihovna chce pokračovat kromě výpůjční a informační činnosti také v celoživotním vzdělávání. V nové společenské místnosti a počítačové učebně, kde je moderní technické vybavení a variabilní nábytek, který se dá podle potřeb akce přesouvat, se rozrostla nabídka zájmového vzdělávání pro veřejnost. Je to široká paleta oborů Univerzity volného času, dále počítačové a jazykové kurzy, klub milovníků historie, semináře rukodělných činnosti s názvem Tvoříme bez talentu, kurz malování pod vedením regionálního malíře, kurz šití a další.

Samozřejmostí jsou literární aktivity jako autorská čtení a besedy se spisovateli a ilustrátory knih.

Knihovna také nově poskytuje prostor komunitním aktivitám. Své místo zde našel klub amatérských fotografů, setkávají se zde ženy při výrobě patchworku či paličkování, čímž knihovna také udržuje historické tradice regionu.

Městská knihovna Litvínov se snaží v nově zrekonstruované budově připravit pro dětské i dospělé návštěvníky pestrý zájmově vzdělávací program, díky kterému nabízí smysluplné trávení volného času a částečně napomáhá zvýšit vzdělanostní úroveň v regionu, který ji má nejnižší v rámci celé ČR.

Naše motto: "Poradíme, vyhledáme, pobavíme, zabalíme (učebnice)!"

Mgr. Marcela Gűttnerová

RSS
    SKIP