4


2013

 

Do rámečku

Do rámečku

Státní ceny Knihovna roku získaly
V kategorii Základní knihovna
Knihovna Dr. Emanuela Bořického Milín
Diplom získaly
Místní knihovna Žabeň vedená Mgr. Hanou Pščolkovou
Místní knihovna v Měrunicích vedená Annou Holou
V kategorii Významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb
Městská knihovna Litvínov
Diplom získala
Vědecká knihovna Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

***

Společné ocenění SKIP a SKANSKA
Titul Městská knihovna roku 2013 získala
Knihovna města Hradce Králové

***

Ocenění SKIP
Titul Mark 2013 získala
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá
Cenu českých knihovníků získal
Mgr. Ladislav Zoubek

***

Ocenění SKIP udělené v soutěži Rozkvetlá knihovna získaly za 1. místo ve výtvarné kategorii
Místní knihovna Píšť
v literární kategorii
Městská knihovna Kamenice nad Lipou
ve fotografické kategorii
Městská knihovna Klatovy

***

Společné ocenění SKIP a LSE Integration - bibliobox za nejvyšší počet výpůjček na obyvatele získala
Městská knihovna Nové Město nad Metuj*** í
Cenu Librosaurus udělovanou Jihočeským RV SKIP získaly
Město Velešín
Vlasta Szabová, Městská knihovna Velešín

***

Cenu Středočeský Kramerius udělovanou Středočeským krajem získaly
Věra Přibylová, Místní knihovna Braškov
Anna Podolská, Místní knihovna Březno
Martina Kamenářová, Místní lidová knihovna Malešov
Alexandra Jeriová, Obecní knihovna Mukařov
Venuše Rudolfová, Obecní knihovna Stašov

***

Titul Knihovník/Knihovnice Královéhradeckého kraje udělovaný Studijní a vědeckou knihovnou Hradec Králové a regionálním výborem SKIP Východní Čechy získali
V kategorii Neprofesionální knihovník
Ing. Václav Pavlíček, Obecní knihovna Stěžery
Petr Pavel, Místní knihovna Bělá u Pecky
Eva Ambrožová, Obecní knihovna Velichovky
Ester Horáková, Místní knihovna Podbřezí
Markéta Tučková, Místní knihovna Batňovice Stránky
V kategorii Profesionální knihovník
Mgr. Helena Potůčková, Knihovna města Hradce Králové
Ivana Nývltová, Společenskovědní knihovna Muzea Východních Čech Hradec Králové

***

Medaili Z. V. Tobolky udělovanou SDRUK získali
Za významný přínos k rozvoji českého knihovnictví

Sylva Šimsová
Děvana Pavlíková
RNDr. Miroslav Bartošek
Za celoživotní práci v českém knihovnictví
PhDr. Michaela Řeháková
Mgr. Ladislava Zemánková

***

Ocenění Pardubického kraje nejlepším knihovníkům a knihovnicím
Chrudimsko:
Diplom a Knihovnický anděl

Renatě Maryškové, Městská knihovna a Infocentrum Slatiňany
Marii Staré, Obecní knihovna Klešice
Městu Heřmanův Městec
Čestné uznání
Pavle Alvarezové, Městská knihovna Třemošnice
Zdeňce Michálkové, Obecní knihovna Třibřichy
Obecní knihovně Mladoňovice
Pardubicko:
Diplom a Knihovnický anděl

Ladislavě Hývlové, Městská knihovna v Přelouči
Jarmile Žičařové, Obecní knihovny v Trnávce
Obci Srch
Čestné uznání
Evě Lacmanové, Obecní knihovna Mikulovice
Haně Birtové, Místní knihovna Svítkov ve Starých Čívicích
Svitavsko:
Diplom a Knihovnický anděl
Libuši Stehlíkové, Obecní knihovna Jedlová
Ludmile Koláčkové, Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové
Obecní knihovně v Městečku Trnávce
Čestné uznání
Místní knihovně v Kunčině
Jitce Balské, Obecní knihovna Benátky u Litomyšle
Františku Báčovi, Místní knihovna Rohozná
Marii Gošové, Obecní knihovna Vrážné
Heleně Vykydalové, Obecní knihovna v Jaroměřicích
Aleně Bartošové, Obecní knihovna v Budislavi
Jaroslavě Neudertové, Městská knihovna Bystré
Lence Navrátilové, Městská knihovna Polička
Ústeckoorlicko:
Diplom a Knihovnický anděl

Jiřině Smolové, Obecní knihovna Hnátnice,
Městské knihovně v Žamberku
Městské knihovně Vysoké Mýto
Čestné uznání
Obecní knihovně Rudoltice
Obecní knihovně v Sopotnici

***

RSS
    SKIP