3


2013

 

Informační servis

Knihovnické akce září - prosinec 2013

10.-12.9.

Knihovny současnosti 2012, Olomouc

10.-12.9.

Knihovnická dílna v rámci festivalu Jičín - město
pohádky, Jičín, Knihovna V. Čtvrtka

11.-15.9.

Jičín město pohádky

13.-14.9.

Malé podzimní setkání, Velešín

19.-21.9.

Co venkovské knihovny umějí a mohou IX., Vavřinec - Veselice

19.9.

Konference IVIG

19.9.

Pokladnice aneb Nejen současná literatura pro děti a mládež, Brno, MZK

19.9.

Biblioterapie, Knihovna J. Drdy Příbram

20.9.-21.9.

Knihovnický happening Týdne knihoven, Kolín

26.9.

Tisková konference k Týdnu knihoven, Praha, NK ČR

30.9.-6.10.

Týden knihoven

3.10.

Slavnostní předání Ceny MK ČR Knihovna roku 2013 a Ceny SKIP a SKANSKA Městská knihovna roku 2013, Praha, NK ČR

3.-4.10.

KRE 13 (Knowledge, Research and Education),
NTK v Praze

3.-5.10.

TABOOK - festival mladých nakladatelů, Tábor

8.10., 13.10.

Evergreen v českých knihovnách, Praha, NK ČR

10. 10.

Nový způsob publikování, KLK

15.-16.10.

Současnost literatury pro děti a mládež, KVK Liberec

15.-16.10.

Nový občanský zákoník pro ředitele a manažery knihoven, MěK Jihlava

15.10.

Valná hromada KDK, MVK Vsetín

16.-17.10.

Společná Česko-Slovenská přehlídka
knihovnických besed

17.10.

Konference o dalším vzdělávání v knihovnách, MVK Vsetín

17.-18.10.

23. Celostátní akviziční seminář, KVK Havlíčkův Brod

17.-18.10.

Mezinárodní konference Digitální knihovny a repozitáře, NTK Praha

18.-19.10.

23. Podzimní veletrh v Havlíčkově Brodě

21.-22.10.

Regionální funkce knihoven 2013,
KK Pardubice

23.10.

6. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé
literatury, NTK Praha

24.10.

Uživatelé knihoven s mentálním postižením, Praha, NK ČR

30.10.

Bezpečně na síti, Knihovna Jiřího Mahena v Brně

28.10.-1.11.

Studijní cesta po rakouských knihovnách

30.-31.10.

Bibliotheca academica, Veterinární a farm.
Univerzita Brno

6.11.

3. Konference EFI, Systémy sledování služeb knihovny, NTK Praha

14.11.

Top databáze NLK

21.-22.11.

Knihovna - prostředí pro všechny generace, Masarykova veřejná knihovna Vsetín

27.-28.11.

Konference Archivy, knihovny, muzea
v digitálním světě 2013, 14. ročník - Praha

30.11.

Den pro dětskou knihu

10.12.

Odevzdání projektů na MK ČR


RSS
    SKIP