3


2013

 

Co nového ve SKIP

Zahraniční styky

K mezinárodní činnosti SKIP v roce 2013

V únoru 2013 se v Bruselu konalo setkání zadavatelů a zpracovatelů Evropského průzkumu ke změření, jak uživatelé vnímají přínos informačních a komunikačních technologii ve veřejných knihovnách. Průzkum proběhl na podzim roku 2012 v 17 zemích Evropské unie za účasti 24253 respondentů. V České republice tazatelé oslovili takřka tisíc uživatelů a návštěvníků veřejných knihoven, jakož i několik jejich vedoucích pracovnic v padesáti knihovnách.

Výsledky průzkumu za všechny zúčastněné země se uvádějí v závěrečné zprávě přístupné z webu. Výsledky za Českou republiku máme, bohužel, k dispozici pouze v pracovní verzi: obsahově dopracovanou verzi v češtině, jejíž korektura (překladu a technická) již nebyla z důvodů, jež spočívají mimo dosah SKIP, provedena v souboru samotném, na URL

Provedení průzkumu sponzorovala Nadace Billa a Melindy Gatesových a organizovala je Civic Agenda ve spolupráci s agenturou TNS.

Civic Agenda bude v návaznosti na průzkum v Bruselu usilovat o to, aby orgány Evropské unie přijaly "Evropskou politiku ve vztahu ke knihovnám" (tj. zejména veřejným). Pokud by měl někdo spojení na některého z poslanců Evropského parlamentu za Českou republiku (seznam), který by byl ochoten podpořit činnost knihoven na evropské úrovni, dejte vědět na sekretariát SKIP: skip@nkp.cz.

Ve dnech 14. - 15. května t. r. se v Miláně konalo 21. zasedání Rady EBLIDA a společná konference EBLIDA a NAPLE Forum. Klíčovým předmětem jednání byla snaha o odstranění překážek, jež omezují možnosti zpřístupňování elektronických knih veřejnými knihovnami, a to včetně možnosti ukládání e-knih na čtecí zařízení na dálku. Kampaň EBLIDA za e-knihy v knihovnách byla aktualizována pod heslem "Právo na e-čtení" a s novým logem:

 Na dny 28. října až 1. listopadu 2013 se připravuje studijní cesta do knihoven v Rakousku. Dr. Kurka vybral 9 zajímavých a významných knihoven, které byly vybudovány (či přebudovány) v několika minulých letech, ta nejnovější se (v době psaní ) ovšem teprve k otevření připravuje: knihovna a studijní středisko v novém areálu vídeňské Hospodářské univerzity (projekt: kancelář Zahy Hadid ) má první uživatele přijmout 30. září 2013. Další plánované knihovny k návštěvě jsou: Oberösterreichische Landesbibliothek Linz, Stadtbibliothek (in Wissensturm) Linz, Stadtbibliothek Salzburg. Univeristätsbibliothek Salzburg, Steiermärkische Landesbibliothek Graz, Stadtbibliothek Graz, Büchereien Wien - Neue Hauptbücherei am Gürtel, Bibliothek Fachhochschule St. Pölten.

Zdeněk Matušík

 

RSS
    SKIP