3


2013

 

Atlas

Sušice, brána Šumavy - brána do nové knihovny

Když uslyšíte o městě Sušici, určitě si vybavíte Šumavu. Nedílnou součástí městského koloritu je i Městská knihovna.

První zmínka o knihovně je z roku 1843, kdy z popudu J.A. Gabriela byla založena knihovna obecné školy. První veřejná čítárna vznikla v roce 1883.

Postupem doby procházela knihovna pestrým vývojem. I historie stěhování by byla poměrně dlouhá. Od působení ve školách, v kině či na tehdejším "Národním výboru" - pro později narozené Městském úřadě.

Až v roce 1992 získala knihovna stabilnější prostory a to v budově bývalé nemocnice.

Dospělé oddělěníPostupem doby však i tyto prostory začaly být nevyhovující. Zásadně chyběl bezbariérový přístup, oddělení přestala kapacitně stačit narůstajícímu fondu. Chybělo zázemí pro besedy a přednášky, vybavení knihovny rovněž nezářilo novotou, poloha knihovny nebyla úplně ideální pro všechny čtenáře.

Díky dotaci ze Společného regionálního dotačního programu (SROP) byla postavena zcela nová budova, do které se společně se Střediskem volného času přestěhovala i knihovna. Stěhování bylo náročné a rychlé. Musíme vzdát velký dík čtenářům, kteří si odnesli domů velké množství knížek, zhruba 15 tisíc svazků a tím nám velmi pomohli. Knihovna se uzavřela 15. října 2012 a 30. listopadu 2012 byl již den otevřených dveří. V přízemí nové budovy jsou umístěny sklady knihovny a ostatních složek užívající budovu, v prvním patře samotná knihovna a v druhém patře SVČ - středisko volného času.

Pozice budovy je blíže k náměstí. Návštěvnost knihovny, ať už ze zvědavosti nebo ze zájmu čtenářů, výrazněji stoupla.

Budova, ze které se knihovna odstěhovala představovala regionální oddělení, sklady pro knihovnu a region, zázemí pro zaměstnance, kancelář vedoucí a 3 oddělení: dospělé, dětské a studovnu s čítárnou. Zde byly rovněž k dispozici počítače. Právě studovna jako samostatné oddělení stěhováním do nových prostor zanikla. Jestli je to velké mínus ukáže až čas. Návštěvníci o svá studijní místa, čítárnu ani počítače v nové budově rozhodně nepřišli, jen se změnilo rozmístění jednotlivých prvků oddělení.

Co získala knihovna přestěhováním do nových prostor nastíníme v několika následujících bodech.

Lepší pozice:

Nová knihovna se nachází blíže centra města. Je tedy dostupnější pro čtenáře a návštěvníky.

Bezbariérový přístup:

Bezbariérový přístup využívají nejen handicapovaní občané, ale také maminky s kočárky. Do prostoru knihovny se bez problémů dostanete po nájezdové rampě a do prvního patra pohodlně výtahem.

Skladové prostory:

Dospělé odděleníSklady jsou v nové budově dva. Jeden pro Městskou knihovnu a jeden pro regionální oddělení. Nejsou vybaveny novými regály, do skladů byly umístěny regály z bývalých půjčoven. Sklady mají odpovídající podmínky pro umístění knih - hlavně vhodnou klimatizaci a větrání. V regionálním skladu může pracovník rovnou načítat knihy do souborů, jsou zde umístěny rozvody pro počítačovou síť.

Dospělé oddělení:

Nachází se v prvním patře budovy. Tvoří jej velká místnost, cca 300 m2. Je vybaveno novým knihovním nábytkem, interiér je laděn do příjemné zeleno-šedé barvy. Ihned při vstupu je umístěn výpůjční pult, který obsluhují dva pracovníci. Čtenáři mají k dispozici rozdělený fond dle žánrů - na jednotlivé žánry je upozorňují popisky umístěné na horní liště regálů. V zadní části místnosti najdou čtenáři a návštěvníci čítárnu s výběrem časopisů, kterých má knihovna 72 titulů. S novým vybavením vznikl prostor pro besedy či přednášky. Interiér je prosvětlený, doplňují jej květiny a zákoutí s pohovkami lákajícími k příjemnému posezení. Studijní místa jsou rozmístěna po celém dospělém oddělení, počítače jsou umístěny v prostřední části místnosti - okolo sloupů. Studující návštěvník má dostatek soukromí pro svou činnost.

Dětské oddělení:

Dětské odděleníVelká místnost je laděna do žluté barvy, která je doplněna novými barevnými regály. Barvy odpovídají rozdělení knih, žlutá - první čtení, růžová - pohádky, zelená - naučná literatura, modrá - beletrie. Děti mají tedy rychlý přehled kde se jaké knihy nacházejí, tím i lepší orientaci. Samozřejmostí jsou rovněž popisky na lištách regálů. Dětské oddělení je vybaveno nízkými stolky, které jsou dle potřeby variabilní a dají se složit či rozložit do určitých tvarů dle potřeby. Nechybí oddechová plocha - pro nás tzv. pódium, které je odstupňované dvěma schody a potažené kobercem, doplněné barevnými polštáři pro oddych. Stěnu nad pódiem zdobí ilustrace od Darji Čančíkové - zaměřené na sušické pověsti. Tato plocha je velmi oblíbená. Nechybí studijní místa ani počítače, které jsou umístěny také okolo sloupů, stejně jako na dospělém oddělení. Díky většímu prostoru můžeme pořádat více knihovnických lekcí, besed i soutěží.

Zázemí kanceláří a pracovníků:

Své nové prostory mají i kanceláře. Zejména kancelář regionálního pracovníka je "reprezentativní" místností pro porady, semináře a návštěvy knihovníků z profesionálních i neprofesionálních knihoven. Pracovníci mají k dispozici šatnu, kuchyňku s jídelním stolem.

Dospělé oddělěníSkladové prostory:

Sklady jsou v nové budově dva. Jeden pro Městskou knihovnu a jeden pro regionální oddělení. Nejsou vybaveny novými regály, do skladů byly umístěny regály z bývalých půjčoven. Sklady mají odpovídající podmínky pro umístění knih - hlavně vhodnou klimatizaci a větrání. V regionálním skladu může pracovník rovnou načítat knihy do souborů, jsou zde umístěny rozvody pro počítačovou síť.

Zázemí pro čtenáře:

Nová budova skýtá více prostoru pro odkládání kabátů a tašek. Děti si mohou odložit školní tašky do určených boxů.

Je tedy nová knihovna přínosem?

Okem čtenářů máme novou, úžasnou, perfektní, moderní a prostornou knihovnu. Se zvyšujícím se zájmem čtenářů a návštěvníků je nová budova rozhodně velkým plusem pro celé město. Dokazuje to i návštěvnost z okolních obcí a zájem škol, se kterými máme výbornou spolupráci. Ostatně i to, že knihovna je nyní umístěna přímo vedle Základní školy a Základní umělecké školy je pro malé čtenáře obrovskou výhodou.

S novou budovou jsme získali příjemné pracoviště, asi nikdo z nás by už nechtěl vrátit do tmavých, malých prostor. Narostl zájem čtenářů - což nás velmi těší. Jestli zájem bude trvalý ukáže až čas. Rozhodně se budeme snažit, aby čtenáři u nás našli to co potřebují a do knihovny se za námi vraceli rádi a často.

Anna Ježková

 

RSS
    SKIP