3


2013

 

Mozaika

Už je to 20 let aneb Kam jsme došli

Ve dnech 1.-3. července se v Libošovicích nedaleko Sobotky sešlo 30 knihovnic a jeden knihovník z celé republiky. Cílem srazu bylo setkání s přáteli Knihovnických týdnů a připomenutí Týdnů, které se konaly v rámci poetického festivalu Šrámkova Sobotka. Pořadatele a organizátory zajímalo, kam jsme během uplynulých 20 let došli - jako jednotlivci i jako knihovny. (První týden se konal v roce 1993.)

Program setkání byl obdobně jako programy jednotlivých dní Knihovnických týdnů bohatě naplněný zážitky a informacemi. Byla zde tradiční možnost navštívit oficiální program Šrámkovy Sobotky, který byl tentokrát "xmíchu". Prohlídka libošovické a sobotecké knihovny byla pro účastníky samozřejmostí. Dále byly na programu zajímavé besedy: s autorem aforismů a pohádkových knížek Janem Sobotkou, s publicistou Václavem Žmolíkem a s historikem Jaroslavem Šedivým. Ze Sobotky se vždycky odjíždělo s novými knížkami do fondu knihovny i do domácích knihovniček. Nebylo tomu jinak ani tentokrát. Po každé besedě následovala malá autogramiáda. Z dalšího programu nelze zapomenout na Letní koncert duchovní hudby, literárně-hudební pořad Od Máchy k jazzu, návštěvu výstavy krojů organizovanou místními baráčníky a slavnostní odhalení pamětní desky na památku 180. výročí Máchova putování krajem. Samozřejmostí byly i literárně-vlastivědné vycházky po krásném okolí Českého ráje.

Nejdůležitější a asi nejvíce očekávanou akcí bylo přátelské setkání spřízněných knihovnických duší. Byl to krásný vzpomínkový a propovídaný večer, kterého se zúčastnila i delegace z Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně v čele s paní ředitelkou Janou Benešovou. Kromě jiného zde byla knihovnici paní Alence Pospíšilové předána brněnská kytice, kterou si nemohla osobně převzít na slavnostním předávání knihovnických cen v Knihovně Jiřího Mahena v rámci valné hromady SKIP. Symbolická "Knihovnická kapka" jí bude oficiálně předána až na slavnostním vyhodnocení Krajského knihovníka roku dne 30. října ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Kolegyně Mirka Čápová a Hanka Hanáčková z Uherského Hradiště letos obdržely v Dánsku Cenu H. CH. Andersena za organizaci Noci s Andersenem. Děkujeme, že nám na setkání přivezly ukázat toto vzácné ocenění, které jim 2. dubna 2013 - v den výročí narození dánského pohádkáře - udělil Hans Christian Andersen Award Committee v Odense.

A kam jsme došli? Zaslouženě nejúspěšnější je tandem M+H z Uherského Hradiště. Mnohé "děckařky", které v Sobotce získávaly první knihovnické zkušenosti, jsou v současné chvíli ředitelkami knihoven. A řada z nás došla do seniorského věku a shodli jsme se na tom, že v září půjdeme opět do školy (knihovnické děti, které s námi trávily první Sobotky, došly k rodičovství).

Setkání svedlo po letech znovu dohromady kolegyně, které se celou řadu let neviděly a občas bylo i docela složité vypátrat jejich současnou adresu. Tímto se pořadatelé zároveň omlouvají, pokud někdo z účastníků Knihovnického týdne nedostal osobní pozvánku. Setkání bylo avizováno v knihovnických konferencích, v knihovnickém kalendáři a na webových stránkách regionálního výboru SKIP 08.

Za všechny spokojené účastníky setkání bych z celého srdce ráda poděkovala hlavním organizátorkám - kolegyním z Místní knihovny v Libošovicích paní Alence Pospíšilové a Evě Pantlíkové, které za spoluúčasti Městské knihovny v Sobotce, Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně a regionálního výboru SKIP 08 pro nás toto zdařilé setkání připravily.

Více informací naleznete na webu libošovické knihovny v sekci Fotogalerie. Historie soboteckých Týdnů vyšla jako volná příloha knihovnicko-informačního zpravodaje Královéhradeckého kraje U nás (číslo 4 z roku 2003).

Božena Blažková

 

RSS
    SKIP