3


2013

 

Děti (ne)čtou

Rozhovor s Dr. Juhaňákem

Stanislav JuhaňákZa 23 let se v Bulletinu SKIP neobjevil ani jeden nakladatel. Je to vůbec možné? Bohužel ano. Napravíme to dnes krátkým rozhovorem s MUDr. Stanislavem Juhaňákem, ředitelem nakladatelství Triton. Ještě stále nevíte, o kom bude řeč? Tak se dobře podívejte na letošní knížku pro prvňáčka.

R: Kolika prvňáčkům jste už udělal radost?

J: Máte-li na mysli, kolik to bylo výtisků, tak loni s knížkou Miloše Kratochvíla Školníci a letos s knížkou Radka Malého Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky přesně 42.400!

R: V tiráži Malého knížky se uvádí, že to je 1702. titul vydaný ve Vašem nakladatelství. To je tedy dlouhá řada. Jak velké je Vaše nakladatelství, když už vydalo tolik knížek?

J: Začínal jsem ještě jako student lékařské fakulty vydáváním studentských tisků a jejich kolportáží v podchodech metra. V roce 1991 jsem se postavil na vlastní a založil nakladatelství Triton. Začátky byly zajímavé - říkal jsem si tehdy nakladač-vykladač, ale to už je dávno. Dneska v nakladatelství pracuje osm lidí - čtyři jako redaktoři a čtyři v distribuci a administrativě.

R: Medicína a dětská literatura - to je dost daleko od sebe.

J: Věnoval jsem se žánrům dle mého studia a zájmů: lékařství a psychologie, později pedagogika a filozofie, protože mne baví historie, tak přibyla historická literatura, z beletrie vydáváme sci-fi, fantasy a v posledních letech také dětskou literaturu. V každém oboru máme kmenové autory, např. v dětské literatuře Miloše Kratochvíla, který pro nás napsal už třináct knížek. Pro posuzování odborných titulů máme v nakladatelství erudovanou vědeckou radu složenou z řady odborníků včetně zahraničních.

R: Máte stále co vydávat?

J: Stále jsou před námi stohy papíru, pardon rukopisů, protože spousta lidí si myslí, že to umějí. Ale aspoň je z čeho vybírat.

R: My ve SKIP si spolupráci s Vaším nakladatelstvím velmi považujeme. Budete v ní pokračovat?

J: Když bude zájem, s radostí :-)

R: Na závěr malá (snad) prosba. Neposlal byste čtenářům Bulletinu SKIP nějakou pěknou ilustraci z některé Vámi vydané knížky? A pokud ano děkuji nejen za obrázek, ale i za rozhovor.

Barnabášek

 

RSS
    SKIP