3


2013

 

SKIP v akci aneb Bylo bude

2. ročník soutěžní přehlídky OKNA 2013

OKNAVe dnech 16. - 17. 4. 2013 pořádal Klub dětských knihoven SKIP, regionální organizace SKIP Velká Morava a Knihovna Jiřího Mahena v Brně (KJM) za podpory Ministerstva kultury ČR z grantového programu Knihovna 21. století 2. ročník přehlídky OKNA 2013 (O KNihovnických Aktivitách). Mottem tohoto ročníku bylo: "Už zase skáču přes kaluže" - Každý krok, kterým překonáme vzdálenost nebo překážku, která se nachází před námi, nám otevře dveře nového poznání. Dalšími partnery přehlídky byly ZŠ a MŠ Brno, Husova 17 a nakladatelství Portál.

Dvoudenní přehlídky se zúčastnilo 7 soutěžících. První den se představili čtyři soutěžící, druhý den tři soutěžící. První odvážnou soutěžící byla Jana Vozníková z Knižnice Bratislava - Nové Město s velmi zajímavým programem Obyčajná tvár, zaměřeným na integraci dítěte se zjizveným obličejem mezi ostatní vrstevníky. Václava Vyhnalová a Eva Žaludová z Městské knihovny Planá nad Lužnicí ve svém programu zprostředkovaly žákům život ve tmě a tichu, který prožívala hluchoslepá Helena Kellerová. Další, neméně zajímavý program tentokrát z Knihovny města Ostravy v podání Jarmily Košťálové se dotýkal mezilidských vztahů, šikany a násilí. Přiblížení světa handicapovaných prostřednictvím literatury je snahou programu Domov pro Marťany v podání Bc. Ludmily Mičínové z Knihovny Jiřího Mahena v Brně. První soutěžící druhého dne přehlídky Bc. Lenka Ťoupalová z Knihovny města Plzně zaujala všechny svým programem Létat se dá i bez křídel, ve kterém zprostředkovala žákům zkušenost s handicapem formou prožitkových technik dramatické výchovy. Interaktivní seznámení s knihou Ivy Procházkové Uzly a pomeranče, pomocí šifrovacích technik, si pro žáky přichystala Edita Vaníčková Makosová z Knihovny Gymnázia Příbram. Posledním soutěžícím byl OKNALukáš Treml z Knihovny města Hradec Králové. Jeho program "Nevídané knihy, aneb proč lidé se zrakovým postižením chodí do knihovny" byl velmi zajímavým náhledem na tuto problematiku a to především proto, že lektor sám je zrakově handicapovaný.

Jednotlivá soutěžní vystoupení kopírovala vyučovací hodiny. Soutěžící, kteří v rámci přehlídky vystoupili, realizovali své programy se žáky MŠ a ZŠ Brno, Husova 17. Každý měl k dispozici třídu dle svých požadavků. Podmínkou bylo, že soutěžní beseda musí být určena pro žáky druhého stupně.

V rámci prvního dne přehlídky byl pro účastníky připraven doprovodný odpolední program. Každý si mohl vybrat jeden ze tří workshopů: Motivy a důsledky extrémistických činů (lektorka Mgr. Lenka Mrázová); Epos o Gilgámešovi (lektorka Mgr. Helena Hubatková Selucká) a Smrt v literatuře pro děti a mládež (lektorka PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.). Témata všech workshopů byla velmi zajímavá, největší zájem byl o přednášku PhDr. Mileny Šubrtové. Spokojenost s tématem dokládá i ohlas ze zpětných vazeb: "Ráda bych poděkovala lektorce workshopu "Obraz smrti v literatuře...". Nikdy jsem přednášku na toto téma neslyšela a musím říci, že byla nesmírně zajímavá. Podařilo se Vám objevit nové téma, o kterém ještě dnes přemýšlím. "; "Workshop (pozn.: Obraz smrti) byl pro mne opravdovým OKNAzážitkem, paní přednášející byla úžasná svými znalostmi i podáním tématu. "Stejně pozitivně byl hodnocen i workshop Epos o Gilgámešovi, kde si jeho účastníci mohli vyzkoušet spolupráci s lidmi s postižením: "Gilgameš mne nadchl, už hledám kolegyně, se kterými do toho půjdeme pro náš stacionář." Po skončení workshopů byla pro zájemce připravena exkurze po knihovně a komentovaná prohlídka centra Brna.

Pro zájemce byl připraven ještě i večerní program v KJM. O příjemné hudební vystoupení na klavír a flétnu se postarali Mgr. Petr Škranc a Marie Kostelná ze Sdružení Veleta. Sdružení Veleta patřila i další část večera. Po hudebním vystoupení jsme mohli shlédnout krátký film s názvem Jezero, který natočili klienti a pracovníci tohoto sdružení. Veleta točí filmy již několik let. S nimi se pak zúčastňuje soutěžní přehlídky Mental Power. Jedná se o přehlídky filmů, v nichž hrají (ne)herci s mentálním a kombinovaným postižením.

Druhý den pokračovala soutěžní přehlídka. Na jejím závěru představili žáci 8. ročníku ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, pod vedením Mgr. Ludmily Fidlerové, Ph. D, projekt "Extratřída: spojení dvou generací". Tento projekt probíhá ve spolupráci s domovem pro seniory Naděje. Děti a senioři společně tvořili na různá témata a nakonec uspořádali společnou výstavu. Během tohoto vystoupení měla porota čas poradit se, která vystoupení se jí nejvíce líbila.

Hlavní cenu a Cenu diváků získala Bc. Lenka Ťoupalová z Knihovny města Plzně za program Létat se dá i bez křídel. První místo porota udělila Mgr. Janě Vozníkové z Knižnice Bratislava-Nové Mesto za program Obyčajná tvár. Porota ocenila u každého soutěžící něco, co se jí na jeho programu nejvíce líbilo. Cenu za metody a práci s dětmi získala Bc. Ludmila Mičínová z Knihovny Jiřího Mahena v Brně za program Domov pro Marťany. Cena za vynikající námět byla udělena Václavě Vyhnalové a Evě Žaludové z Městské knihovny Planá nad Lužnicí. Cena za kultivovaný jazykový projev putovala díky Jarmile Košťálové do Knihovny města Ostravy. Cena za originální aktivity při práci s dětmi patří zásluhou Edity Vaníčkové Makosové Knihovně Gymnázia Příbram. Cena za neobyčejné zprostředkování informací byla udělena Lukáši Tremlovi a Kateřině Andrlové (asistence) z Knihovny města Hradce Králové.

Přehlídka OKNA je svým formátem velmi zajímavou akcí a je i úžasnou možností, jak načerpat novou inspiraci pro další práci. Pozitivní ohlasy na celou akci jsme získali i od účastníků přehlídky. Ze strany diváků byl dokonce tak velký zájem o účast na OKNech, že ho nebylo možné kapacitně pokrýt.

Šárka Ondrušková a Bc. Ludmila Mičínová

 

RSS
    SKIP