2


2013

 

Co nového ve SKIP

V regionech

REGION Praha (01)

RV připravuje v termínu 10. - 12. 10. tradiční knihovnický poznávací zájezd po rakouských klášterech, malebných městečkách na Dunaji, nádherné Vídni a perlách Jihomoravského kraje a kraje Vysočina

REGION Jižní ČECHY (03)

Knihovny a zajímavosti východních Čech

Jako každoročně naplánoval jihočeský SKIP pro své členy tradiční jarní zájezd po knihovnách a zajímavostech České republiky. Tentokrát jsme zamířili do východních Čech. Letošní zájezd jihočeských knihovníků na rozdíl od posledních let nesliboval krásné počasí, ale spíše zimu a déšť. Takže z Budějovic jsme vyjížděli teple oblečeni a s deštníky. Přesto jsme doufali, že se nám vše vydaří. Cíl byl zajímavý, obě knihovny, které jsme chtěli navštívit, jsou vyhlášené svou velmi aktivní činností, Zelená Hora je zapsána do seznamu UNESCO, což je snad dostatečné doporučení a ostatní památky také lákaly.

Po cestě do Žďáru jsme posbírali kolegy a kolegyně a doufali, že deštníky vydrží zavřené. Ale město Žďár nás přivítalo deštěm. Začali jsme tedy obědem, abychom měli alespoň plné žaludky. Po obědě jsme letem proběhli knihovnu, která sídlí v centru města. Zaujala nás hlavně velkými prostory, volnými regály a veselou barevnou výzdobou. Místo na knížky, akce, výstavy, přednášky, no prostě bylo co závidět. A podpora města, které je do knihovny ochotné investovat, je také obdivuhodná. Také se mu knihovna Matěje Josefa Sychry, pojmenovaná po obrozeneckém knězi a spisovateli, odměňuje kvalitní činností.

Z knihovny to byl kousíček do zámku, kde sídlí Muzeum knihy. Díky tomu, že jsme z oboru, mohli jsme ho navštívit, i když ještě nebyla sezóna. Viděli jsme opravdu zajímavou expozici historie knihy i zatím nehotovou instalaci výstavy Staré pověsti české. Krásné udržované prostory, zajímavé téma a připravovaná interaktivní výstava jsou určitě lákadlem pro všechny návštěvníky. Nás ale ještě čekal krátký výstup na Zelenou horu. V tu dobu již bohužel pršelo natolik, že jsme museli vytáhnout deštníky a někteří i rukavice. Přesto návštěvu nikdo nevynechal. Proslulé Santiniho dílo musí zaujmout každého. Prohlédli jsme si kostel, ambity, hrob Josefa Matěje Sychry i blízký nový hřbitov. A potom chvátali do teplého autobusu a mířili směr Chrudim.

Během přejezdu naštěstí přestalo pršet, takže v Chrudimi jsme už deštníky nepotřebovali. I tady jsme začali knihovnou. Nejprve jsme obdivovali knihovnický nábytek dánské firmy BCI, který je známý vysokou estetickou úrovní a vynikajícími technickými parametry. I po dvanácti letech nepřetržitého provozu je nábytek ve výborném stavu. Pak jsme nestačili zírat nad šíří kulturních a vzdělávacích aktivit knihovny. Takřka každodenní akce jsou známkou vysoké aktivity knihovnic a velkého zájmu škol i čtenářů.

Z knihovny jsme se šli už jen ubytovat a večerní program či prohlídka města byla na každém individuálně. Když začalo po desáté hodině znovu pršet, už to nikomu moc nevadilo. Ráno bylo bez deště, takže jsme se mohli těšit, že zvládneme i sobotní spíše výletní program.

Začali jsme prohlídkou nové instalace v Muzeu loutkářských kultur umístěném v domě kata Mydláře, jednom z nejznámějších a nejfotografovanějších chrudimských domů, někteří stihli i výstavu barokních soch v muzeu. Poté jsme popojeli ke Kunětické hoře.

Přestože byli letos v programu dvě "hory", ani jedna z nich neznamenala náročný výstup, ale jen příjemnou procházku. Začali jsme výstupem na zříceninu hradu, jeho prohlídkou a poté jsme pokračovali k muzeu perníku. Muzeum je umístěné v bývalém Loveckém zámečku a je upravené do podoby Perníkové medové chaloupky. Výklad podaný velmi zábavnou originální formou pohádkovou vílou a proložený ukázkami výroby perníku od ježibaby s vousama pobavil snad všechny účastníky. Většina také nakoupila perníky domů jako pozdrav z výletu. A potom už byl čas jen se honem najíst a zamířit zpět do jižních Čech. Sobotní počasí nám v mezích možností přálo, deštníky už jsme nevytáhli, jen mohlo být trochu tepleji. Přesto byl zájezd zase zajímavý a je jen škoda, že nás nejelo víc.

Fotografie ze zájezdu jsou k dispozici na adrese: http://lida27.rajce.idnes.cz/Chrudimsko/

Lída Šviková

REGION PLZEŃSKO (04)

Literární Šumava letos už po sedmnácté

Po deseti letech se literárně vlastivědný seminář Literární Šumava vrátil do Domažlic, i když, jak poznamenal starosta města Ing. Mach, tady už jsme od Šumavy kousek dál, v Českém lese...

Program knihovnického setkání pečlivě připravily kolegyně z domažlické Městské knihovny Boženy Němcové a téma "Chodská putování včera a dnes" zaujalo. Semináře se ve dnech 23. - 25. května 2013 zúčastnilo 48 pracovníků a přátel knihoven z Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje a z Prahy.

Uvítání starostou města Domažlic a ředitelkou hostitelské knihovny Bc. Lenkou Schirovou v prostorách domažlické radnice bylo slavnostní a současně milé, s přípitkem a pohoštěním chodskými koláči. V následující přednášce představil ředitel Muzea Chodska Mgr. Josef Nejdl zajímavou publikaci Manka Římanka, vzpomínky slečny Marie Bílkové z Mrákova na svoji pratetu a její dvojí pouť do Říma za papežem. Svůj výklad doprovodil řadou fotografií z míst, která mohla Marie Bílková na svých cestách do Vatikánu navštívit.

Naše vlastní putování začalo výstupem po úzkém schodišti ke stroji radničních hodin a potom už jsme v doprovodu pana Stanislava Antoše procházeli kolem historických budov domažlického náměstí směrem k Chodskému hradu. Knihovníci nemohli minout bez zastavení pamětní desku spisovatelky a "paní komisarky" Boženy Němcové či básníka a spisovatele Jaroslava Vrchlického, který v Domažlicích strávil poslední rok svého života. Společně jsme prošli expozicí Chodského muzea, mapující regionální historii. Nabízí pohled do chodské světnice, do dílny, představuje slavnostní kroje svatebčanů a zve třeba i do hostince na "Kobyle" na holbu místního piva. Fyzicky zdatní neopomněli vystoupit na ochoz hradní věže, odkud měli město jako na dlani.

Program prvního večera završilo promítání laskavých "filmečků" pana Jana Nováka o životě na Domažlicku a o místních tradicích a zajímavostech, jako je výroba čepice z chorošů, zdobení tradičních chodských strak a chodských koláčů.

Mezi přáteli knihovníky oslavil své významné životní jubileum, osmdesáté narozeniny, pan profesor Erazim Kohák. Velký narozeninový dort jsme nakonec ochutnali všichni.

Téma semináře doplnila společná návštěva Pohraničního a Trenckova muzea v německém Waldmünchenu. Označení hranic i jejich ochranu, pašování, železnou oponu, uniformy a vybavení pohraniční stráže, to vše, ale také bohatou dokumentaci o životních podmínkách a práci lidí v této lokalitě, svým charakterem velmi podobné Šumavě, nám představily muzejní sbírky. Výstup na Čerchov z časových důvodů nahradil výjezd autobusem. Výhled z rozhledny byl zamlžený a pořádně tam foukalo, ale informací o zdejší krajině a péči o lesy nám dostalo od našeho průvodce pana Ing. Jana Bendy vrchovatou měrou. Na Výhledech už bylo jasněji, následovala nezbytná společná fotografie u památníku Jindřicha Šimona Baara. Od položení základního kamene k jeho pomníku letos v květnu uplynulo právě osmdesát let.

Stará pošta v Klenčí pravidelně ožívá hudbou a lidovými řemesly. Schováni před deštěm jsme se zaposlouchali do chodských písniček s dudáckým doprovodem, obdivovali jsme tradiční motivy výzdoby velikonočních vajíček, krásu paličkované krajky nebo malování chodské keramiky. A jak chutnala káva a chodské koláče! Místní knihovna v Klenčí sídlí rovněž v budově Staré pošty, její prostory a služby nám představila knihovnice paní Ivana Krajčíková. P. Libor Buček nás provedl kostelem sv. Martina z 18. století. Není bez zajímavosti, že pod presbytářem je umístěna šlechtická hrobka, ve které jsou uloženi členové rodiny stavitelů kostela Stadionů a Lammingenů (tedy i pověstný "Lomikar").

V Peci pod Čerchovem jsme si prohlédli dřevorubeckou kapli sv. Prokopa, na jejíž výzdobu prý dohlížel Alfons Mucha a zvenčí ji sgrafitem vyzdobila Ludmila Jiřincová, která také navrhla okenní vitráž. Na zahradě bývalé školy je k vidění pojízdný ateliér malíře Jaroslava Špillara, vše opět zachytily naše fotoaparáty. Dřevorubeckým muzeem nás provedl pan Jan Riederer, který muzeum také založil. Zajímavé exponáty pocházejí z půd a komor místních občanů. Najdeme tu nejen dřevorubecké nástroje, ale také výrobky ze dřeva, jak se celoročně používaly, od saní až třeba po dřeváky nebo necky. Všichni jsme si na památku odnášeli vlastnoručně vyrobenou dřevěnou známku s motivem Literární Šumavy a navrch příjemný dojem z návštěvy místní knihovny.

Večer patřil PhDr. Janu Štolbovi, médiím, kulturnímu dění a časopisu Biblio, který začal znovu vycházet jako příloha Literárních novin.

Návštěva Knihovny Boženy Němcové v Domažlicích uzavřela odborný program. Velké poděkování patří všem pracovnicím knihovny, které se po celou dobu staraly o zdárný průběh semináře, jmenovitě děkujeme za doprovodné slovo ředitelce paní Lence Schirové a za přípravu metodičce Zdeňce Primusové, která myslela opravdu na každý detail.

A jaká by to byla chodská putování bez skutečné pouti? Pěší procházka nás dovedla na Veselou horu, kde je známý kostelík sv. Vavřince z r. 1851. Jen pro nás ho otevřel domažlický farář P. Miroslaw Gierga a s jeho historií nás seznámil opět pan Antoš. Na úplný závěr si pro nás organizátorky připravily ještě jedno překvapení: společné zpívání na Vavřinečku bylo tím nejkrásnějším zakončením Literární Šumavy na Domažlicku.

Kolegyně z jižních Čech vzkazují: "Příští rok na shledanou ve Volarech..."

Hana Hendrychová

REGION ÚSTECKO (06)

Region 06 zahrnuje celkem 4 okresy - Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Za poslední volební období jsme se každoročně zapojovali (jednotliví i institucionální členové) do celostátních akcí, jako je Březen, měsíc čtenářů, Čtenář roku, Noc s Andersenem, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu a další.

V roce 2010 jsme v Ústí nad Labem organizovali celostátní setkání knihovníků - seniorů.

Pro své členy jsme uspořádali semináře na téma Problematika sluchově postižených (rok 2010), Městská knihovna roku 2011 - Městská knihovna Louny (2012), Trénování paměti (2012). Také proběhly workshopy na téma Čtečky e-knih - knihovnická budoucnost nebo zkáza? (rok 2011) a Granty ministerstva kultury a jak na ně (rok 2011).

Klubko, které pracuje i pro knihovny z regionu 05, se sešlo v roce 2010 v knihovně ve Štětí. V roce 2011 proběhlo setkání členů v Městské knihovně v Terezíně. V roce 2012 se členky sešly v Knihovně Karla Hynka Máchy v Litoměřicích.

Každoročně zajišťujeme pro své členy vstupenky na knižní veletrh. Pořádáme také poznávací zájezdy, v roce 2010 to bylo do Národní technické knihovny v Praze a knihovny Strahovského kláštera. V roce 2011 jsme navštívili Městskou knihovnu v Lounech, zámek Nový Hrad u Jimlína a archeologický skanzen Březno. Také jsme si zajeli do Míšně na prohlídku míšeňské manufaktury na výrobu porcelánu a prohlídku hradu Albrechtsburg. V loňském roce jsme navštívili Městskou knihovnu v Novém Strašecí, Městskou knihovnu v Žatci a Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně. Letošní zájezd jsme stihli uskutečnit už v dubnu, prohlédli jsme si Městskou knihovnu v Litvínově, areál Mariánské Týnice a knihovnu Západočeského muzea v Plzni.

Letošní regionální valnou hromadu jsme uspořádali v nově otevřené Městské knihovně v Děčíně.

Alžběta Tománková

REGION LIBERECKO (07)

V březnu samozřejmě proběhla regionální valná hromada a nově zvolený regionální výbor se brzo poté sešel, aby si ujasnil představy o společné práci a stanovil své letošní úkoly. Hned první velkou společnou akcí bylo upořádání krajského kola Čtenáře roku, které proběhlo ve velmi slavnostní a příjemné atmosféře v Krajské vědecké knihovně, dále se zajistil zájezd na Knižní veletrh Svět knihy a konečně v úterý 11. června se uskutečnila další naše společná exkurze do zajímavých či nových knihoven. Původní záměr navštívit Městskou knihovnu v Děčíně a novou knihovnu UJEP v Ústí nad Labem se kvůli povodním nemohl realizovat, ale náhradní program - prohlídka knihoven v Náchodě a Novém Městě nad Metují se nakonec velmi podařil a opět přispěl k rozšíření našich zkušeností, získání nových nápadů a inspirace třeba v nově rekonstruované novoměstské knihovně. Samozřejmě zmínit musíme aktivity dětských knihoven, v řadě míst proběhla Noc s Andersenem, aktuálně probíhá v knihovnách pasování prvňáčků, jehož součástí je předávání Knížky pro prvňáčka, aj.

Dana Kroulíková

REGION Východní Čechy (08)

Valná hromada regionu se konala 26. 3. 2013 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Vzhledem k tomu, že dne 20. 3. 2013 byla slavnostně otevřená nová budova Knihovny města Hradce Králové - Centra celoživotního vzdělávání, byla exkurze do této knihovny součástí programu valné hromady.

Staronový regionální výbor byl zvolen a pracuje. Předsedkyní zůstává Bc.Kateřina Hubertová z Knihovny města Hradce Králové. Pokus výbor omladit úplně podle plánu nevyšel. Místo toho máme naději, že se v regionu narodí noví malí čtenáři. Několik nových tváří se do výboru podařilo získat a těšíme se na jejich neotřelé nápady. Podařilo se zažehnat krizi kolem existence Klubka. Staronovou předsedkyní zůstává Bc. Markéta Poživilová z Knihovny města Hradce Králové (dětské oddělení této knihovny získalo v letošním roce první místo ve své kategorii v soutěži Kamarádka knihovna - gratulujeme). Aby se klubko nadále nedostávalo do problémů, byla zvolena i místopředsedkyně Mgr. Jitka Kyclová z Krajské knihovny v Pardubicích a dále pak pětičlenný realizační tým.

Oceňování nejlepších čtenářů se v našem kraji konalo již po třetí. Své čtenáře nominovalo celkem 13 knihoven z Královéhradeckého i Pardubického kraje. Malá čtenářská slavnost, při které se hledal nejen nejlepší dětský čtenář regionu, ale i nejlepší čtenáři pardubické knihovny se konal a v Krajské knihovně v Pardubicích 17. 3. 2013. Výběr nominovaných čtenářů se řídil nejen počtem přečtených knih, ale i celkovou aktivní účastí na akcích knihovny. Vítězkou se stala 10letá Michaela Kolářová z Místní knihovny v Častolovicích. O vítězce nakonec rozhodl los.

Plánované volnočasové aktivity v letošním roce pronásledovala nepřízeň počasí, a tak byly některé z nich zrušeny. Podařilo se uskutečnit delší dobu plánovanou a několikrát odkládanou exkurzi knihovnických seniorů do Prahy. Zde si dovolím jednu malou osobní odbočku: Naplánovaná byla procházka Prahou finanční (seznámení s historií a současností bankovních domů, které přislíbila autorka publikace "Banky, jak je neznáte" Ing. L. Hetflajšová). V neděli jsem se dozvěděla, že lektorce přijela zahraniční návštěva a nemůže se nám věnovat. Vzhledem k tomu, že exkurze byla naplánovaná na pondělí a účastníky byli senioři z celého regionu, takže jsme se měli sejít až v Praze, měla jsem opravdu velké starosti s náhradním programem. Ráda bych zde poděkovala přátelům ze Společnosti bratří Čapků a Matice české, jmenovite paní Olze Rohelové a Pavlu Muchkovi za jejich rychlou, vstřícnou a nezištnou pomoc. Exkurze v Národním muzeu a seznámení s muzejní knihovnou nakonec všichni přítomní hodnotili jako daleko přínosnější než byla původně plánovaná akce.

Z akcí prvního pololetí nás ještě čekají dvě akce. "Tradiční" zájezd do Francie, kdy je naplánována návštěva Akvitánie. Druhou velkou akcí je slavnostní ukončení projektu pro děti na podporu čtenářské gramotnosti Lovci perel, který vznikl ve spolupráci Knihovny města Hradce Králové, Univerzity Hradec Králové a KDK SKIP 08 v rámci projektu Litera a který probíhá od října 2012 ve více jak 50 městských, obecních i místních knihovnách regionu.

Božena Blažková, Bc. Kateřina Hubertová

REGION VELKÁ MORAVA (09)

Má plné ruce práce s přípravou osmé valné hromady SKIP.

REGION severomoravský a olomoucký (10)

Olomoucké setkání

Stalo se již tradicí, že vždy v květnu se koná v olomoucké vědecké knihovně setkání knihovníků kraje. Mezi účastníky jsou profesionální i dobrovolní knihovníci, kteří se seznamují s novinkami ze života knihoven kraje.

Knihovnou kraje 2012 se stala Místní knihovna v Uhelné. S její činností nás seznámila vedoucí Jana Grajová. Zaměřuje se především na práci s dětmi, mezi kterými je větší počet Romů. Systematická práce má své výsledky, které ocenil i přítomný starosta obce.

O svých zkušenostech se získáváním sponzorů hovořila Věra Malíčková z knihovny v Ondraticích a její heslo znělo: "Nebojte se sponzorů!". Určitě zaujala svým vystoupením, protože výsledky jejího snažení jsou mimořádně dobré.

Třetí oficiální část setkání zajistila ředitelka Knihovny města Olomouce Lenka Prucková. Zúčastnila se zájezdu do italských knihoven, o kterých velice poutavě hovořila.

Nesmím zapomenout na Olgu Chmelíčkovou, která s dalšími pracovnicemi toto setkání připravila a jako vždy jsme se v této knihovně všichni cítili velice dobře.

Na závěr upozornění pro seniory SKIPu 10 - koncem září se v této knihovně uskuteční setkání knihovnických seniorů, na které Vás zve její ředitelka RNDr. Jitka Holásková.

Olomouc

Zápis z valné hromady konané 13. 3. 2013 má plných pět stran a zde jsou jen nejdůležitější body. Přítomno bylo 35 individuálních členů a 40 zástupců institucionálních členů. Mezi hosty byl i Mgr. Dalibor Halátek, náměstek primátora Opavy, který také v úvodu shromáždění pozdravil. Po úvodních oficialitách přednesl referát SKIP na křižovatce předseda SKIP Dr. Richter. Následovaly zprávy RV, pokladníka a dozorčí komise a také o činnosti regionálního KDK. Novou předsedkyní RV byla zvolena Zuzana Bornová, ředitelka Městské knihovny v Opavě. Za přínos knihovnictví a za práci ve SKIP byly oceněny kolegyně Jarmila Petříčková, Kateřina Hurníková a Jitka Štiborová, dík patřil odstupující předsedkyni Janě Galášové. A závěr byl zcela netradiční: společná fotografie všech zúčastněných.

Jaroslava Biolková

Regiony Střední Čechy (02), Chomutovsko (05) a Karlovarsko (11) nedodaly žádné informace.

RSS
    SKIP