2


2013

 

Co nového ve SKIP

Z ústředních orgánů

Z předsednictva VV SKIP 27.2.2013

.    I letos bylo vyhlášeno výběrové řízení pro zájemce o studijní stáže v rakouských knihovnách

.    Probíhají regionální valné hromady a pokračuje příprava republikové VH SKIP ČR 2013, která se s mottem Knihovny pro budoucnost - budoucnost pro knihovny se uskuteční 19. - 21. 6. 2013 v Brně na Ústavu vědecko-technických informací a služeb Mendlovy univerzity.

.    V Goethe institut proběhne 23. - 24. 4. 2013 dvoudenní seminář na téma - Bibliotheken als Lernorte.

.    Pokračují přípravy dalších velkých aktivit SKIP

  • Březen měsíc čtenářů 2013,
  • Čtenář roku - tentokrát hledáme nejlepší dětské čtenáře do 15 let,
  • Knížka pro prvňáčka,
  • Noc a Andersenem - 5. 4. 2013, někde s podporou McDonald's,
  • Noc literatury - 15. 5. 2013 v cca 10 větších městech republiky.

Z předsednictva VV SKIP 19. 3. 2013

.    Projekt internetizace knihoven je k 28.  3.  2013 definitivně zrušen.

.    Letošní studijní cesta SKIP do Rakouska se předběžně plánuje na 28. 10. až 1. 11. 2013. Účastníci by měli navštívit hlavně novostavby rakouských knihoven.

.    Kamarádka knihovna - vyhlášení vítězů proběhne v Praze 31. 5. 2013.

.    SKIP je zastoupen v akademii Magnesia Litera a nově v porotě Litery za literaturu faktu. SKIP pomáhá s distribucí hlasovacích lístků do knihoven, kde je tradičně největší počet hlasujících. Nejdůležitějším úkolem výročních knižních cen Magnesia Litera je propagovat kvalitní literaturu a dobré knihy. A to bez omezení a bez ohledu na žánry, se stejnou pozorností pro spisovatele, básníky, překladatele, nakladatele i vědce a teoretiky v 9 kategoriích. V rámci vyhlašování cen Magnesie Litery proběhne i letos 24. 4. vyhlášení našeho Čtenáře roku 2013.

Z VV SKIP 15. 4. 2013

.    Biblioweb - SKIP ČR zorganizoval pod záštitou Asociace krajů České republiky již 14. ročník BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny. Porota zhodnotila webové stránky 27 veřejných knihoven, které se přihlásily do letošního ročníku. Slavnostní předání cen BIBLIOWEB 2013 se uskutečnilo 8.4.2013 na konferenci ISSS 2013.

.    Zvyšuje se intenzita příprav valné hromady.

.    Firma SKANSKA pro tento rok poskytne pro SKIP na akce částku 200 000 Kč, ze které bude financována soutěž Městská knihovna roku, MARK 2013, Noc s Andersenem či plakáty a záložky BMČ a Týdne knihoven.

.    Zrušení PIKu - zatím nejsou negativní ohlasy na odpojení internetu, které se přímo dotýká 2 500 knihoven. Knihovny mají nabídku občanského sdružení Internet pro všechny, které knihovnám nabízí bezplatné připojení.

Z předsednictva VV SKIP 22. 5. 2013

.    Přípravy VH vrcholí.

.    Maratón čtení - pro rok 2013 byla získána finanční podpora ve výši 100 000 Kč z projektu Čtení pomáhá! Pozor! Akce se přesouvá na Týden knihoven. I tentokrát se jedná o podporu veřejných čtení v knihovnách spisovatelů nominovaných či oceněných na cenu Magnesia Litera. Knihovny budou moci žádat částku až do výše 3 000 Kč.

.    Městská knihovna roku 2013 - podávání přihlášek do soutěže je možno do 30. 6. 2013. Vyhlašovatelem soutěže je SKIP a SKANSKA s podporou firmy LSE Integration, která do soutěže věnuje bibliobox. Hlavní cenou je 70 000,- Kč. Výhra bude slavnostně předána spolu s cenou Ministerstva kultury ČR "Knihovna roku 2013" v Týdnu knihoven 2013. Podmínky soutěže na webu SKIP ČR, je nutné aby knihovny byla zapojena do benchmarkingu. Je to soutěž pro knihovny městské, ne tedy obecní ani krajské.

.    Soutěž MARK - podávání přihlášek do soutěže je do 30. 6. 2013. SKIP a SKANSKA vyhlásily 4. ročník soutěže pro pracovníky/ice oboru knihovnictví a studenty oboru knihovnictví ve věku do 35 let. Ocenění se uděluje fyzické osobě za mimořádný knihovnicko-informační projekt, počin, publikaci, stavbu či jiné dílo nebo mimořádný přínos oboru v období od 1. 9. 2012 do 30 6. 2013. Podmínky soutěže na webu SKIP ČR. Přihlášky se podávají papírově i elektronicky. Navržená osoba musí mít trvalý pobyt na území ČR a dosáhnout věku maximálně 35 let ke dni 31. 12. 2013.

 

RSS
    SKIP