2


2013

 

Portály

Moravská zemská knihovna v Brně a katalog VuFind

Uživatelé Moravské zemské knihovny (MZK) se již přes rok potkávají s novým rozhraním pro vyhledávání v katalogu knihovny. VuFind je open source rozhraní katalogu (resp. v řeči čtenářů katalog) nové generace s rozšířenými možnostmi vyhledávání, na které jsou ale uživatelé už zvyklí z řady jiných webových stránek.

MZK používala a interně stále používá Aleph, jehož OPAC (tj. webový katalog knihovny) nabízí mnoho pokročilých a užitečných nástrojů. Jenže v tom je právě jeho největší slabina: je příliš složitý. Jaký je rozdíl mezi vyhledáváním z více polí nebo vyhledávání z více bází, tematickým či pokročilým vyhledáváním? Já to vím a vy to také víte - jsme knihovníci a slova jako lokace, signatura a báze jsou naším denním chlebem. Proč ale chtít po uživatelích, aby nejprve složili zkoušku ze základů knihovnictví, a teprve pak si u nás mohli vypůjčit knihu?

Moravská zemská knihovna je vědecká knihovna a jejími uživateli jsou výzkumníci, studenti středních a vysokých škol ale samozřejmě i běžní návštěvníci. A plných 60 % jsou právě studenti. Mladí lidé ovládající informační technologie ale tápající v oblasti knihovních katalogů. "Jsou šikovní, bystří a zdvořilí," říká Eliška Vrbová z Moravské zemské knihovny, která s nimi přichází do styku u informačního bodu v přízemí. Jenže přes všechny tyto kvality mají problémy s tím, aby našli tu správnou knihu. Navíc každý rok se začátkem semestru přicházejí do knihoven noví lidé a zase se potýkají s katalogem. Proto jsme se rozhodli pro VuFind - rozhraní, které je jednoduché.

Výhody VuFindu

Domovská stránka (http://vufind.mzk.cz) je jednoduchá a nepřeplněná. Uživateli se nabízí jen jedno vyhledávací pole, do kterého lze zadat dotaz. VuFind nabízí našeptávač, takže není třeba vypisovat celý název díla či jméno autora. Pokud máme dané dílo ve fondu, automaticky je nabídnuto.

Vyhledané výsledky jsou řazeny podle relevance (uživatel si toto řazení může změnit abecedně dle názvu, autora či roku vydání). Míra relevance (nebo významnost či důležitost) je stanovena na základě analýzy obsahu několika polí. Důležité je především pole název, dále autor, předmětová hesla, ale i text z obsahu dokumentu (je-li k dispozici). Výsledné seřazení ovlivňuje algoritmus, který porovnává zastoupení jednotlivých slov z dotazu v daných polích. Čím častěji a přesněji se slovo v polích opakuje, tím se zvyšuje pravděpodobnost, že bude daný dokument uveden ve výsledcích vyhledávání na prvním místě.

Běžný uživatel ocení zejména to, že lze vyhledané výsledky následně upravovat dle filtrů (neboli faset). Není tedy třeba znát přesný postup zápisu rešeršního dotazu, ale lze s výsledky zkoušet pracovat až následně, přičemž má vždy k dispozici informace o tom, kolik výsledků mu zpřesněný dotaz vrátí. Zkušení uživatelé samozřejmě mají možnost využít pokročilého vyhledávání, které je podobné pokročilému vyhledání v Alephu.

Oblíbený je filtr "dostupnost", kdy lze omezit vyhledávání pouze na absenční díla (co si budeme říkat, většina uživatelů si knihu ráda půjčí domů a možnost vyhledávat jen v absenčních dokumentech proto uvítali). Z dalších filtrů upozorním na "typ dokumentu" (omezení pouze na noviny a časopisy, hudebniny, mapy...). Samozřejmostí je filtrování podle jazyka či roků vydání. Nabídka daných podkategorií v jednotlivých filtrech je závislá na daném dotazu. Pokud např. uživatel zadá do vyhledávacího pole dotaz "turistika" nebude mu ve filtru "typ dokumentu" nabídnuta možnost zvolit pouze hudebniny, protože zkrátka žádnou hudebninu, která by se týkala turistiky, v katalogu MZK nenajdeme. Naopak bude-li hledat "slovanské tance", ve filtru se neobjeví typ dokumentu "mapa", ale hudebnina. Číslo v závorce za každou možností navíc udává, kolik děl splňujících danou podmínku ve fondu máme. U zmíněných slovanských tanců máme 62 dokumentů typu "hudebnina", 53 "zvukových nahrávek" a 6 "knih". (viz obrázek).

Přihlášený uživatel si může vybrané dokumenty ukládat do Oblíbených, kde si uživatel může vytvářet podsložky pro lepší přehlednost. Uložit lze také jednotlivá vyhledávání, což ocení zkušenější uživatelé, kteří sestavují složité rešeršní dotazy.

Díky otevřenosti systému Aleph, který většinu svých funkcí zpřístupňuje i prostřednictvím rozhraní, kterému rozumějí počítačové programy, bylo možné zaintegrovat do VuFindu i veškeré služby práce se čtenářským kontem, které Aleph uživatelům nabízí. Pracuje-li tedy uživatel ve VuFindu se svým čtenářským kontem, funguje VuFind vlastně jen jako prostředník, předávající Alephu požadavky čtenáře a naopak čtenáři předávající zprávy Alephu.

Moderní systém by však neměl nabízet jen služby svázané s fyzickými knihovními fondy.

MZK proto během roku 2012 testovala integraci VuFindu a některých indexů obsahujících abstrakty i plné texty článků dodávaných zahraničními vydavateli. Cílem bylo otestovat, zda VuFind obstojí i v roli tzv. discovery systému. Discovery systémy jsou novým způsobem vyhledávání v placených i neplacených databázích, které knihovna svým uživatelům zpřístupňuje. Smyslem jejich existence je spojení vyhledávání v různých informačních zdrojích do jednoho rozhraní tak, aby se uživatelé nemuseli učit nový typ vyhledávání s každou databází, ale mohli pracovat v jim známém prostředí a z něj prohledávat všechny jim dostupné databáze najednou. Spojení takového indexu s VuFindem je dalším krokem pro zpříjemnění práce s informačními zdroji pro uživatele.

VuFind v knihovnách

První verzi VuFindu uvolnila Villanovská univerzita, kde byl systém vytvořen, v r. 2007 a od té doby množství jeho instalací stále roste. Od začátku je k dispozici volně ke stažení a jednotlivé jeho části si může daná knihovna upravovat dle svých požadavků. Kromě integrace katalogu knihovny lze do VuFindu indexovat také další systémy jako např. digitální knihovnu či institucionální repozitář. Díky tomu, že lze systém volně upravovat a vylepšovat je možné jej úspěšně provozovat v mnoha podobách. Například záznamy MZK se ve VuFindu objevují i v katalogu služby EoD (eBooks on Demand) na adrese http://search.books2ebooks.eu/ provozovaném univerzitní knihovnou v Innsbrucku a na evropské úrovni se rozvoji VuFindu intenzivně věnují ve Finské národní knihovně (https://www.finna.fi/) nebo v Univerzitní knihovně v Lipsku (https://katalog.ub.uni-leipzig.de/).

VuFind lze samozřejmě najít v českém prostředí i mimo MZK. V Národní technické knihovně jej provozují a testují již několikátým rokem (https://vufind.techlib.cz/) a od března letošního roku VuFind využívají i uživatelé knihovny Akademie věd http://vufind.lib.cas.cz/. VuFind je jako součást řešení systému Národní digitální knihovny testován i Národní knihovnou ČR.

Závěr

VuFind nenabízí vlastní katalogizační či výpůjční modul, knihovníci pro tyto činnosti stále Aleph používají. Změnil se jen OPAC, tedy rozhraní pro uživatele - a to je nejdůležitější. Všichni přece chceme, aby naši uživatelé knihu (časopis, hudebninu etc.) rychle našli a dovedli si půjčit to, co potřebují.

Porovnání VuFindu a některých dalších webových katalogů se věnoval ve své bakalářské práci Použitelnost knihovních katalogů nové generace používaných v českých knihovnách i student FF MU Josef Moravec (https://is.muni.cz/auth/th/60727/ff_b/).

Podobný způsob vyhledání jako VuFind nabízí také další u nás používané knihovní systémy nebo jejich nadstavby. VuFind je specifický v tom, že za jeho vývojem nestojí žádná firma, jde o systém "od knihovníků pro knihovníky". VuFind zatím nepodporuje ani žádná firma v ČR a je proto jen na možnostech knihoven, jak se s jeho nasazením dokážou vypořádat.

Veronika Žvátorová, Petr Žabička

RSS
    SKIP