2


2013

 

Atlas

Vědecká knihovna Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v novém

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem vznikla v roce 1991. Tehdy měla svou knihovnu Pedagogická fakulta (od roku 1954), postupně své knihovny zřídily i další nové fakulty (nakonec tak vzniklo pět fakultních knihoven), centrální knihovna chyběla.

Ilustrační fotoV roce 2004 získala UJEP areál bývalé nemocnice v blízkosti stávajících budov několika fakult, a bylo proto rozhodnuto o výstavbě univerzitního kampusu včetně budovy univerzitní knihovny. Po několikaletých peripetiích s financováním nakonec rozhodnutím vlády ČR ze dne 6. 4. 2009 získala univerzita příslib na potřebné finanční prostředky na realizaci další etapy výstavby univerzitního kampusu. Jednalo se o 400 milionů korun na výstavbu multifunkčního informačního a vzdělávacího centra (MIVC), které obsahuje auly, Centrum informatiky, rektorátní pracoviště a univerzitní knihovnu. Územní rozhodnutí bylo vydáno 19.  8. 2009, stavební povolení 8. 2. 2010. Projektantem stavby byla firma SIAL architekti a inženýři s.r.o. (hlavní architekt ing. arch. Jiří Buček). Dodavatelem stavby se stala firma Unistav Brno, stavba byla zahájena v červnu 2011, skončena v srpnu 2012, kolaudace proběhla v září 2012.

Budova knihovny je samostatným stavebním objektem MIVC. Architektonicky se jedná o koncept ležatého hranolu volného výběru, který je uložen (na sloupech) nad kompaktním blokem administrativy a stávajícím třípodlažním objektem fakulty sociálně ekonomické. Knihovna (blok administrativy) má dvě podzemní podlaží a šest nadzemních podlaží. Vstup je orientován z jihu do vysoké vstupní haly v 1. NP. Na halu navazuje prodejna knih a skript, volné schodiště propojuje vstup do 2. NP, kde je také druhý vstup ze severu. V centru dispozice je komunikační blok se schodištěm, 2 osobními výtahy, 2 knižními výtahy. V západní sekci 1. NP a v obou podzemních podlažích jsou sklady knih, ve 2. NP se nachází literární kavárna, ve 3., 4. a 5. podlaží bloku je umístěno administrativní zázemí knihovny vč. servisních ploch. Hlavní podlaží knihovny určené pro čtenáře (5. NP) zahrnuje především plochu volného výběru knih, studijní místa, počítačovou učebnu, skupinové studovny, terasu. Celková užitná plocha budovy 3192 m2, celková podlahová plocha 4207 m2, stavební náklady 125 mil. Kč.

Při přípravě stavebního programu pro nás byla hlavní inspirací Jihočeská univerzita, původní velkorysá čísla bylo nutno snižovat, takže ve výsledku je k dispozici 200 studijních míst, 90 000 svazků ve volném výběru a 160 000 svazků ve skladech. V nákladech stavby nebylo počítáno s vnitřním vybavením, takže na ně se prostředky získávaly postupně a nový nábytek do čtenářských prostor bude dodán až v létě 2013. Posuvné (kompaktní) regály a pevné regály Bruynzeel dodala firma Dexion, v knihovně je instalován systém RFID Bibliotheca od firmy Cosmostron Bohemia (2 detekční brány, 1 selfcheck, letos bude zakoupen návratový automat).Ilustrační foto

Knihovna (jež byla nazvána Vědecká knihovna UJEP) byla otevřena 28. 1. 2013, provozní doba činí 61 hodin týdně. Nebylo možno zvýšit počet zaměstnanců, takže celkem jich má knihovna 20: ředitel, tajemnice, 8 v odd. zpracování fondů, 10 v odd. služeb (2 směny po 4 osobách zajišťují výpůjční pult, infopult, volný výběr a 6 skladů). V literární kavárně organizujeme autorská čtení, prezentace nových publikací vydaných na UJEP, počítačová učebna slouží ke školení uživatelů, zejména k práci s elektronickými informačními zdroji. Ve volném výběru vystavujeme "Výtvarné dílo měsíce" (vždy jeden obraz nebo grafiku akademického pracovníka školy) a rovněž panelové výstavky zapůjčované z jiných institucí. Snažíme se naplňovat vizi Koncepce rozvoje knihoven na léta 2011-2015 "V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně rychle obsloužen kvalifikovaným personálem..."

Ivo Brožek

RSS
    SKIP