2


2013

 

Valná hromada

Zpráva volební komise

z voleb statutárních orgánů na 8. valné hromadě SKIP

Podle prezenčních listin bylo na valné hromadě přítomno, resp. zastoupeno 258 členů s hlasovacím právem.

  1. Výsledky voleb do VV SKIP podle počtu odevzdaných hlasů:

Bylo odevzdáno 258 hlasovacích lístků, z toho bylo platných 254 hlasovacích lístků, 4 neplatných hlasovacích lístků.

Zvolení členové VV SKIP:

Pořadí

Jméno

Počet hlasů

1.

Richter Vít, PhDr. (01)

254

2.

Giebisch Roman, Ph.D.(01)

253

3.

Houšková Zlata, Mgr. (01)

252

4.

Sabelová Miroslava, Mgr. (10)

245

5.

Čížková Naďa, Mgr. (02)

236

6.

Gajdušková Helena, PhDr. (09)

235

7.

Štěrbová Jaroslava, Mgr. (01)

230

8.

Hájková Zuzana, PhDr. (03)

229

9.

Faitová Miloslava, PhDr. (04)

228

10.

Matušík Zdeněk, RSDr. (01)

226

11.

Zoubek Ladislav, Mgr. (06)

226

12.

Nosková Jitka (07)

218

13.

Kroulíková Jana, Mgr. (08)

210

14.

Daňková Jarmila, PhDr. (09)

206

15.

Raška Vladislav, PaedDr. (09)

202

16.

Brožek Aleš, Ing. (06)

198

17.

Bílková Jitka, Mgr. (01)

197

18.

Týcová Hana, PhDr. (03)

188

19.

Nemčičová Hana (11)

185

20.

Bouzková Helena, PhDr. (01)

183

Zvolení náhradníci VV SKIP:

Pořadí

Jméno

Počet hlasů

21.

Treybalová Irena, PhDr. (03)

174

22.

Běhalová Štěpánka, Ph.D. (03)

167

23.

Valečková Vendula (08)

137

24.

Šedo Ila, PhDr. (04)

133

  1. Výsledky voleb do dozorčí komise VV SKIP podle počtu odevzdaných hlasů:

Bylo odevzdáno 258 hlasovacích lístků, z toho 258 bylo platných hlasovacích lístků a 0 neplatných hlasovacích lístků.

Pořadí

Jméno

Počet hlasů

1.

Ježková Marie, Ing. (09)

258

2.

Jilečková Eva (03)

258

3.

Jonášová Kamila, Mgr. (05)

258

4.

Kalousková Jana, PhDr. (08)

258

5.

Kloučková Zdenka, PhDr. (01)

258

6.

Krajíčková Věra, Mgr. (02)

258

7.

Stromková Zdeňka, Mgr. (07)

258

8.

Špundová Ivana (11)

258

9.

Šrajbová Magda, Mgr. (04)

258

10.

Štiborová Jitka (10)

258

11.

Brožek Ivo, PhDr. (06)

240

  1. Výsledky volby předsedy SKIP:

Předsedou SKIP byl zvolen Roman Giebisch s počtem  251 hlasovacích lístků.

V Brně 20.6.2013

Předseda volební komise: 

Lidmila Švíková

Členové volební komise: 

Mgr. Hana Hendrychová
PhDr. Dana Kroulíková
Drahomíra Škrabalová                 
PhDr. Hana Nová
Dagmar Strbíková
Mgr. Marie Laurinová
Ladislava Nemčičová
Mgr. Miroslava Sabelová
Zdeňka Adlerová
Alžběta Tománková      

 

RSS
    SKIP