2


2013

 

Valná hromada

Doplnění Stanov SKIP podle bodu 2 usnesení - nová znění příslušných odstavců

Článek 5 Práva a povinnosti členů

Odst. 3

Institucionální člen má právo zúčastnit se všech jednání SKIP a volit do všech orgánů SKIP. Deleguje-li institucionální člen na jednání v kterémkoli orgánu SKIP více zástupců, má při hlasování a volbě pouze jeden hlas.

Článek 18 Regionální orgány

Odst. 1

Členové SKIP podle místa svého pracoviště nebo bydliště vytvářejí regionální organizace SKIP, které však nemají právní osobnost. Na regionálních valných hromadách, konaných nejméně jednou za tři roky před valnou hromadou SKIP, volí členové SKIP regionální výbor, regionální dozorčí komisi a také předsedu regionálního výboru v tajném hlasování. Požádá-li o to nejméně jedna třetina členů regionální organizace, schází se regionální valná hromada mimořádně, a to nejpozději do tří měsíců po předložení písemné žádosti. Pro konání regionálních valných hromad platí stejná základní ustanovení jako pro valnou hromadu SKIP (čl. 7, odst. 3 - 5).

 

RSS
    SKIP