2


2013

 

Valná hromada

Členské příspěvky SKIP od roku 2014

Individuální člen:

Individuální

400 Kč

Senior, student, člen na rodičovské dovolené a člen, který není výdělečně činný

200 Kč

Členský příspěvek individuálních členů SKIP se stanovuje jako minimální. Člen SKIP  může dobrovolně uhradit vyšší příspěvek jako výraz osobní podpory činnosti SKIP. Výše příspěvku není omezena

Institucionální člen:

Počet zaměstnanců

Výše příspěvku

do 1 zaměstnance

550 Kč

2 - 5 zaměstnanců

1 100 Kč

6 - 10 zaměstnanců

2 050 Kč

11 - 20 zaměstnanců

3 000 Kč

21 - 50 zaměstnanců

4 900 Kč

51 - 100 zaměstnanců

9 500 Kč

nad 100 zaměstnanců

16 200 Kč

Zaměstnanec = přepočtený úvazek.

Dělení vybraných příspěvků mezi VV SKIP a regiony podle klíče:

VV SKIP

60%

Regiony

40%

 Schváleno 8. valnou hromadou SKIP 20. 6. 2013 v Brně.

 

RSS
    SKIP