2


2013

 

Valná hromada

8. valná hromada Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR konaná 20. června 2013 v Brně na Mendelově univerzitě

a spojená s konferencí Knihovny pro budoucnost - Budoucnost pro knihovny 19. a 21.6. tamtéž a se společenským večerem v Knihovně Jiřího Mahena 20.6.

Organizátoři konference a valné hromady

Logo

Logo

USNESENÍ 8. VALNÉ HROMADY Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky, která se uskutečnila 20. června 2013 v Brně

1. Valná hromada schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti SKIP v období 2010 až 2013 (v navrhovaném znění schváleném v dílčím hlasování);
 2. Přehled (zprávu) hospodaření VV SKIP za rok 2010 - 2012  (v navrhovaném znění schváleném v dílčím hlasování);
 3. Zprávu dozorčí komise SKIP za období 2010 - 2012 (v navrhovaném znění schváleném v dílčím hlasování).

2.  Valná hromada schvaluje doplnění Stanov svazu knihovníků a informačních pracovníků, která byla schválena v dílčích hlasováních.

3. Valná hromada stanovuje novou výši členských příspěvků podle předloženého návrhu Zvýšení členských příspěvků (v navrhovaném znění schváleném v dílčím hlasování).

4. Valná hromada projednala a schvaluje Programové prohlášení 8. valné hromady SKIP 2013 (v navrhovaném znění se zapracovanými změnami schválenými v dílčím hlasování).

5. Valná hromada přijímá a schvaluje výsledky voleb orgánů SKIP na následující funkční období:

 1. Předseda VV SKIP: Mgr. Roman Giebisch, PhD.;
 2. Členové VV SKIP (viz Zpráva volební komise);
 3. Náhradníci VV SKIP (viz Zpráva volební komise);
 4. Dozorčí komise (viz Zpráva volební komise).

6. Valná hromada nově zvolenému VV SKIP ukládá:

 1. Důsledně naplňovat schválené Programové prohlášení;
 2. Nalézt cesty pro konstituování pozice fundraiser při VV SKIP;
 3. Vyvolat jednání s MK ČR, resp. dalšími relevantními orgány s cílem vytvořit dotační program pro budování a rekonstrukci knihoven;
 4. Připravit nové stanovy SKIP s ohledem na změnu relevantních právních předpisů.
 5. Valná hromada vyjádřila poděkování odstupujícímu výboru a odstupujícímu předsedovi SKIP PhDr. Vítu Richterovi.

Za návrhovou komisi:
PhDr. Hanuš Hemola

RSS
    SKIP