2


2013

 

Inspirace

Informační centrum pro mládež v turnovské knihovně otevřeno

2. května 2013 jsme otevřeli Informační centrum pro mládež (dále jen ICM), které je součástí Informačního systému mládeže (ISM) budovaného a podporovaného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy navazujícího na celoevropský informační systém propojený různými projekty. Poskytujeme informace v kategoriích: "studium, cestování, práce, volný čas, životní styl, zdraví, ekologie, sociálně patologické jevy, sociální skupiny, občan a společnost, mládež a EU... " Nejde v českých knihovnách o nic převratně nového, řada knihoven tradičně poskytuje cílové skupině 12-26 letých informační servis. Inspirovali jsme se např. knihovnami v Novém Bydžově a Třinci, ale u nás jsme dosud nebyli, nalijme si čistého vína, schopni tyto informace kvalifikovaně poskytovat. Navíc v Turnově byla "díra na trhu" a poptávka ze strany mládeže, nově prezentovaná vůči samosprávě města i dětským parlamentem. Tato skutečnost výrazně napomohla a náš zřizovatel, město Turnov, konečně podpořilo vznik ICMka právě v knihovně. Projekt jsme měli připraven už od roku 2007, ale potřebné finanční prostředky na kvalifikovanou pracovní sílu se podařilo vyjednat až nyní, a to dokonce v době, kdy zřizovatel propouští úředníky!

V praxi samostatně fungující ICM nebývají mládeží tak mnoho využívána, proto jsme z důvodu rozumnějšího využití jak lidských zdrojů, tak prostor i vybavení propojili ICM s oddělením multimédií a zvukovou knihovnou, přestěhovali ho do sousedství společenského sálku místo skladu knih a s návazností na dnes už bývalou čajovnu na témže podlaží, zde chceme při ICM provozovat i volnočasový klub (internet, tablety, klávesy, fotbálek, šipky, deskové hry, drobné občerstvení...). Pracovnice ICM bude krom výše uvedených činností zajišťovat též nabídku informačního vzdělávání a občas zorganizuje přednášku, besedu, workshop na nějaké mládeži atraktivní téma. Spolupracujeme s asociací pro podporu rozvoje ICM.

Zřízení ICM ve veřejné knihovně obecně odpovídá trendům, kdy se z knihovny, klasického skladiště, půjčovny knih, občas ještě poskytovatele bibliografických informací, stává jedno ze společenských center obce. Dává smysl ve městech, kde nabídka poskytování informačního servisu mládeži chybí. ICM často provozují domy dětí a mládeže nebo nestátní neziskové organizace. Formální procesy vzniku a provozování ICM v resortu školství jsou na poměry "našeho" resortu kultury docela byrokratické. Na druhou stranu ICM podléhají procesu akreditace s ověřováním kvality poskytovaných služeb, kdy na jejich základě získávají i možnost dotační podpory ze strany ministerstva, to je svým způsobem dobré. Takové přímé kontrole veřejné knihovny nebývají dosud vystaveny. Zda se nám podaří zhodnotit provoz ICMka s volnočasovým klubem a přilákat do knihovny mladé, ukáže čas.

Mgr. Hanuš Karpíšek

RSS
    SKIP